Hjem

Aktuelt

 • Skattyter fikk erstatning av staten etter feil

  Skattedirektør Hans Christian Holte uttalte i Dagens Næringsliv 12.5.2017: «Det er saksbehandlerne som er satt til å forvalte dette viktige regelverket og de har selvsagt ingen egeninteresse i saken. Det kan likevel i enkelte tilfeller skje feil fra statens side. For å motvirke negative konsekvenser av slike feil finnes det regler om dekning av sakskostnader […]

 • Korrupsjonskontroll i realtid

  Resultatene av dagens korrupsjonskontroll med bistandsmidler er magre sammenholdt med problemets størrelse. Bistanden kan lære av andre samfunnsområder der man tar ny teknologi og nye styringsverktøy i bruk for kontroll.

 • Styrets ansvar for uriktig informasjon ved kapitalinnhenting

  Det er kvalifisert sannsynlighetsovervekt for at hjorten på veggen ikke har sin bakpart stikkende ut i det andre rommet selv om kun halve er synlig fra der man står i dag, skriver artikkelforfatter advokat Christan S. Svensen om bevisvurderingen når ingen vil bidra med å opplyse saken.

 • Kontrakt signatur

  Når er en avtale rettslig bindende?

  De fleste kontraktsforhandlinger avsluttes ved at partene signerer en avtale. Og først når avtalen er signert, er det lov å sprette champagnen. Eller kan man senke skuldrene og heve glasset for en ny avtale lenge før blekket har tørket?

This post is also available in: English