Hjem

Aktuelt

 • #METOO – EN JURIDISK BETRAKTNING

  Det kan være greit å ha litt innsikt i hvilke regelsett som kan komme til anvendelse i slike saker. For hva arbeidsgivere og de enkeltpersoner som utpekes, kan påberope seg. En anklage utløser rettigheter eller vil kunne medføre sanksjoner om man ikke i tilstrekkelig grad har sikret seg bevis for forholdet.

 • Ansvar selv utenfor styret

  Styret består av styremedlemmer og disse blir da personlige ansvarlige i den grad ansvar statueres. Også vedkommende som i realiteten er med på beslutningen kan gjøres ansvarlig.

 • Når er anbuds- eller konkurransesamarbeid tillatt?

  Ved offentlige anbudskonkurranser ser vi at det noen ganger legges til grunn at flere tilbydere kan ønske å levere tilbud i fellesskap. Andre ganger åpner oppdragsgiver for at man kan gi tilbud på deler av oppdraget. Hvilke tanker bør man gjøre seg før vurdering av konkurransesamarbeid?

 • Skattyter fikk erstatning av staten etter feil

  Erstatning etter uaktsom feilbehandling av skatteetaten er krevende å oppnå, selv i kvalifiserte tilfeller. Du vil møte motstand i forvaltningen og statens beste advokater i retten. Oslo Tingretts rettskraftige dom er en av svært få avgjørelser der staten ansvarliggjøres etter feilbehandling. 

This post is also available in: English