Advokat kategori: Advokat

 • 24. september 2019

  Simen Kahrs Lie

  Simen Kahrs Lie har fullført mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, og har videre spesialisert seg innen rettsområder som handel, finans og internasjonal kommersiell voldgift gjennom LLM-studier ved University of Aberdeen. Lie har skrevet oppgaven «Recognition and enforcement of ‘set aside’ awards: Does the New York Convention permit it, and should it do so?» […]

 • 24. september 2019

  Ingvild Nymoen

  Ingvild Nymoen startet i Lynx i 2019. Hun har tidligere jobbet som jurist i SATS hvor hun bistod med juridisk rådgivning internt i konsernet, innenfor rettsområdene kontraktsrett, personvern, selskapsrett, inkasso, avtale og kjøp. Videre har Ingvild fordypning innen skatterett, voldgift, konkurs og pant  fra Universitetet i Oslo. Hun har skrevet masteroppgaven «Lovfesting av den generelle […]

 • 20. desember 2017

  Sverre Lilleng

  Erfaren prosedyreadvokat med bakgrunn fra Økokrim, børsmarkedene og gransking. Sverre Lilleng er spesialisert innen områder som finans og verdipapir, styreansvar, insolvens, økonomisk kriminalitet og skatt/avgift. Daglig arbeider han med rådgivning og tvisteløsning. Han har omfattende prosedyreerfaring fra alle rettsinstanser og er en erfaren forhandler. Sverre bistår ofte selskaper og privatpersoner ved kompliserte økonomiske spørsmål som […]

 • 20. desember 2017

  Mass Anders Hus

  Mass Anders Hus er en erfaren advokat med bakgrunn fra både næringslivet og offentlig sektor, han har alltid fokus på å finne de beste løsningene for sine klienter. Mass Anders Hus bistår klienter innen de fleste forretningsjuridiske områder, herunder selskapsrett, kjøp og salg av virksomheter, varemerkerett og kontraktsutforming og fortolkning. Han har lang og bred […]

 • 20. desember 2017

  Kristine Larneng

  Kristine Larneng har bred forretningsjuridisk erfaring innenfor våre fagområder. Kristine jobber daglig med rådgivning og tvisteløsning, herunder forhandlinger og prosedyre for domstolene. Hun håndterer også hyppig alle forhold ved avslutning av arbeidsforhold, både fra arbeidsgiver- og arbeidstaker siden. Kristine har selv lang erfaring fra styreverv og arbeid med organisasjoners rettsforhold. Hun har således særskilt kompetanse […]

 • 20. desember 2017

  Kjell Steffner

  Kjell Steffner arbeider først og fremst med kontraktsrett, forhandlinger, offentlige anskaffelser og personvern / GDPR. Han har særskilt bransjekompetanse innen IKT og god forståelse for teknologi, prosjektmetodikk og strategi. Kjell Steffner har ledet en rekke større forhandlinger og anskaffelsesprosesser. Utover spesialområdene arbeider han også med selskapsrett, varemerkerett og arbeidsrett.

 • 20. desember 2017

  Helge Skogseth Berg

  Helge Skogseth Berg arbeider mest med prosedyre innen det forretningsjuridiske området, men også med gransking og rådgivning. Han har spesialkompetanse innen skatt og avgiftsrett, regnskapsrett og selskapsrett, og har siden 2006 prosedert godt over 60 skattesaker for domstolen. Han har omfattende erfaring med generasjonsskifter, styreansvar, profesjonsansvar, kontraktsrettslige tvister og det regulatoriske rammeverket for verdipapirmarkedet. Arbeidsformen […]

 • 8. desember 2017

  Christian S. Svensen

  Allsidig advokat som ofte arbeider med styreansvarsaker, arbeidsrett og granskning. Han arbeider også med omstillingsprosesser, forretningsjuridisk rådgivning og saksbehandling, særlig tverrfaglig i grenselandet økonomi og juss. Innenfor sine spesialområder har han erfaring fra flere store granskningsoppdrag, styreansvarssaker på vegne av investorer, bistand i omstillingsprosesser – og prosessoppdrag. Holder jevnlig kurs i forretningsjuridiske temaer for studenter […]