Advokaters taushetsplikt til Høyesterett

En konkursrammet advokat nekter å legge frem sine regnskaper under henvisning til taushetsplikten. Høyesterett skal nå ta stilling til om advokaters taushetsplikt går foran konkursdebitors plikt til å legge frem regnskapene for bostyrer.

Advokat Audun Lillestølen er bostyrer i et konkursbo der en advokat har gått konkurs. Den konkursrammede advokaten nekter å legge frem sine regnskaper under henvisning til taushetsplikten. Lagmannsretten påla advokaten å fremlegge regnskapene, men advokaten anket videre. Høyesterett skal nå ta stilling til om advokaters taushetsplikt går foran konkursdebitors plikt til å legge frem regnskapene for bostyrer. Advokat Audun Lillestølen fører selv saken på vegne av konkursboet for Høyesterett. Ankeforhandlingen er berammet til 22. og 23.03.2012.

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema