Advokatfullmektig søkes

Advokatfullmektig. Å være advokatfullmektig hos Lynx innebærer at du vil jobbe med forskjellige rettsområder. Du vil få tilstrekkelig prosedyreerfaring til å få bevilling innen 2 år. Vi forutsetter at du deltar aktivt på intern faglig opplæring og at du selv tar initiativ til å holde deg svært godt oppdatert innen dine arbeidsfelt.  Du vil få delta på relevante eksterne kurs, herunder advokatkurset.  Det er gode utviklingsmuligheter i firmaet.

Godt hode. Å gi gode råd til klienter er helt avgjørende for den som vil arbeide som advokat.  Derfor må du raskt og målrettet kunne avklare relevant faktum. Å ha et godt hode innebærer også at du kan tilegne deg juridiske kunnskaper og deretter utvise godt juridisk skjønn.  Vi ser etter deg som er dyktig, fordi oppgavene du får hos oss ofte er vanskelige, krevende og med en tidsfrist for levering.   Har du et godt hode er sjansen stor for at du vil trives med slike oppgaver.  Vi ønsker oss fullmektiger som trives.

Skarp penn. Det er grunnleggende for advokater å gi råd. Skatteråd gis skriftlig slik at klienten kan bruke dem. Den som skal leve av å gi råd må gi råd som er mer verdifulle enn det klienten betaler for dem.  I tillegg til å være gode, må rådene derfor være presise, klare og lette å forstå. Du må kunne forklare kompliserte sammenhenger på en enkel måte. Det å skrive godt er en forutsetning. Også på engelsk. Vi tror du klarer å skrive en overbevisende søknad innenfor rammen av en side. Ta det som en utfordring.

Bredt smil. Advokatvirksomhet handler om å kommunisere godt med mennesker. Vi vil gi deg mye klientkontakt. Det er rett og slett lettere å være advokat om du møter klienter og kolleger med respekt og med et bredt smil. Dessuten er det smittsomt. Under dette stikkordet tar vi også med at du må være trygg på deg selv og kunne snakke godt for deg. I retten holder det ikke med en velskreven disposisjon.

Minst to års erfaring med skatt. Vi ser først og fremst etter deg som de to siste år har vært i en lærerik del av skatteetaten, hos et (revisor)advokatfirma eller i skatteavdelingen i et foretak.  Da vet du at i rollen som skatteadvokat forutsettes det inngående kjennskap til selskapsretten og god kjennskap til regnskapsreglene. Som følge av at vi løpende har en del granskingsoppdrag det kan bli aktuelt å delta i, vektlegger vi også kontrollkompetanse.  Vi mener at du blir en bedre skatteadvokat om du også jobber med andre fagfelt mens du er fullmektig.

I tillegg til søknaden, ber vi deg legge ved en CV som inkluderer alle karakterer fra jussen. Vi ber deg også legge ved kopi av eventuelle relevante attester og forberede deg på å kunne oppgi to personer som referanser. Vi behandler alle søknader konfidensielt.

Søknadsfrist er 15. september 2012 kl. 1200. Søknader sendes til advokat og statsautorisert revisor Helge Skogseth Berg på hb@lynxlaw.no eller til Advokat Per Steinar Dyb Ringstad på psdr@lynxlaw.no. Lykke til!

Helge Skogseth Berg

Om Helge Skogseth Berg

Helge Skogseth Berg er statsautorisert revisor og advokat med bakgrunn fra Arthur Andersen og senere advokatfirmaet Thommessen. Arbeidsfeltet inkluderer prosedyre, blant annet basert på erfaring fra flere år som aktor i ØKOKRIMs skatte- og konkurranserettsteam.

 

Posted in:
About the Author

Per Steinar Dyb Ringstad

Per Steinar Dyb Ringstad

Per Steinar Dyb Ringstad har bred erfaring innenfor norsk og internasjonal bedrifts- og personbeskatning, selskapsrett, generasjonsskifter, ligningsforvaltningsrett og regnskap. Han har skrevet en rekke artikler innenfor skatterett.