Arbeidsgivers valg utløser krav på representasjon

I dom avsagt 21. mars 2022, saksnr.: 21-115106TVI-TTRO/TSTE, i Trøndelag tingrett vant den berørte av arbeidsgivers faktaundersøkelse rett til dekning av omkostninger til advokat.

Dette er en viktig anerkjennelse av de berørtes rettigheter og et sterkt signal til arbeidsgiver om  å velge en metode for undersøkelse som er balansert. Eller så må arbeidsgiver minimum være beredt til å stille med lommeboken slik at de berørte innvilges advokatbistand. En slik rett vil medføre at arbeidsgiver må forberede seg på økte omkostninger, og dette vil nok være svært viktig for en arbeidsgiver som nå må ta stilling til nok en uoversiktlig kostnadsdriver ved gjennomføring av en faktaundersøkelse.

I dommen ble arbeidstaker ikke hørt med at Hovedavtalen skulle brukes, men under spørsmålet om dekning ble det trukket frem at ubalansen ved å benytte seg av en metode der partene  ikke er likeverdige, fremstår det naturlig og påkrevd at arbeidsgiver kompenserer for den ubalansen som blir et resultat av det virkemidlet arbeidsgiver (alene) har valgt.

Det foreligger allerede ny forskning i regi av OsloMet som påviser negative helsevirkninger for de berørte av en granskning, noe Trøndelag tingrett også bemerket. Arbeidsgiver vil nå definitivt heller ikke kunne ignorere et krav fra en arbeidstaker om representasjon.

Målet er fortsatt å rydde opp i arbeidsmiljøet, men partene må løse dette sammen i dialog og med en metode som er balansert. Står arbeidsgiver på sitt valg av metode må arbeidsgiver være innstilt på å dekke de berørtes advokatbistand.

Lynx advokatfirma har bistått en rekke enkeltpersoner som blir berørt av en faktaundersøkelse. Ta gjerne kontakt for en fortrolig samtale.

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema