Betydningen av en tinglyst rett fra 1920

Tinglyst rettighet til båtplass var ikke benyttet på flere tiår, men anførsler om frihevd, mothevd eller passivitet vant ikke frem. Ren «ikke-bruk» er ikke tilstrekkelig til at man mister en tinglyst rett.

Saken om vår klients rett til båtplass har versert i rettssystemet siden 2010. Høyesteretts ankeutvalg besluttet 17.01.2013 enstemmig at anken ikke skulle fremmes. Advokat Audun Lillestølen i LYNX Advokatfirma DA har ført saken i 4 instanser, og den er nå vunnet i alle instanser fra Hvaler forliksråd til Høyesterett.

Vår klient hadde en tinglyst rett til «landingsplass» fra 1920. Lagmannsretten kom til at selv om landingsplass opprinnelig var ment som rettighet for fiskerne, måtte den i dag tolkes som rett til båtplass for fritidsbåt. Rettigheten hadde ikke blitt benyttet på flere tiår, men motparten vant ikke frem med anførsler om verken frihevd, mothevd eller passivitet. Ren «ikke-bruk» skal altså ikke være tilstrekkelig til at man mister en tinglyst rett. «Det er et viktig prinsipp at vi skal kunne stole på de rettighetene som er tinglyst» sier advokat Audun Lillestølen i en kommentar.

Lagmannsrettens dom og beslutningen fra Høyesteretts ankeutvalg kan leses her

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema