Arbeidsrett

 • 18. april 2018

  Selvstendig næringsdrivende ble ansett som arbeidstaker med fullt stillingsvern

  Vi har bistått en selvstendig næringsdrivende hvor konsulentavtalen hun arbeidet etter ble avviklet. Selv om det var avtalt at hun var selvstendig oppdragstaker og ikke arbeidstaker, gav tingretten henne i dommen fullt stillingsvern som om hun hadde vært ansatt. Både oppdragsgivere og oppdragstakere bør sjekke avtalene sine for å finne ut om de underliggende forhold reelt sett gjør at avtalen utgjør et arbeidsforhold.

 • 12. april 2018

  «You`re fired!» Men er oppsigelsen gyldig?

  Som arbeidsgiver er det lett å trå feil ved oppsigelse av en ansatt. Arbeidsmiljøloven stiller strenge krav til hva som er saklig grunn for en oppsigelse og til selve oppsigelsesprosessen. Dersom det gjøres feil i oppsigelsesprosessen, vil risikoen for at oppsigelsen er ugyldig og arbeidsgiver må betale erstatning til arbeidstaker være høy. Ved å være bevisst på arbeidsgivers plikter og utarbeide gode rutiner allerede fra ansettelsen, kan du som arbeidsgiver langt på vei unngå de vanligste fallgruvene ved oppsigelse av en ansatt og slik eliminere risikoen for at oppsigelsen anses ugyldig.

 • 23. november 2017

  #METOO – en juridisk betrakning

  Det kan være greit å ha litt innsikt i hvilke regelsett som kan komme til anvendelse i slike saker. For hva arbeidsgivere og de enkeltpersoner som utpekes, kan påberope seg. En anklage utløser rettigheter eller vil kunne medføre sanksjoner om man ikke i tilstrekkelig grad har sikret seg bevis for forholdet.

 • 22. mai 2017

  Ulovlig aldersdiskriminering ved Den Norske Opera & Ballet

  Kulturdepartementets forslag til fjerning av pensjonsordningen ved Den Norske Opera & Ballet (DNO) fremstår svært inngripende for den enkelte arbeidstaker og utgjør etter vårt syn ulovlig aldersdiskriminering.

 • 27. juni 2011

  Lynx ivaretar ansatte-interesser i Adecco-granskingen

  Advokat Christian S. Svensen bistår for å kontrollere at Adecco-granskerne ikke tilsidesetter arbeidstakers interesser ved Adeccos interne gransking. Bistand fra advokat kan i enkelte tilfeller være avgjørende for å sikre en forsvarlig ivaretagelse av egne rettigheter sier advokat Svensen.