Kontraktsrett

 • 1. april 2020

  Heving av leiekontrakt

  Dom som kan ha stor betydning for kjøpesentre rundt om – leietaker kunne heve leiekontrakt på grunn av høy ledighet i kjøpesenteret.

 • 20. januar 2017

  Når er en avtale rettslig bindende?

  De fleste kontraktsforhandlinger avsluttes ved at partene signerer en avtale. Og først når avtalen er signert, er det lov å sprette champagnen. Eller kan man senke skuldrene og heve glasset for en ny avtale lenge før blekket har tørket?

 • 11. juni 2014

  Risikostyring av ikt-kontrakter

  Risiko i kontrakter kan styres. Konsekvensene av fraværende eller uriktig risikovurdering kan være at det oppstår kontraktsbrudd. Bruk risikoanalyse som verktøy ved utforming og gjennomføring av kontrakter.

 • 13. mai 2014

  LYNX utreder SLA for Europakommisjonen

  Europakommisjonen har iverksatt en rekke tiltak for å sikre både utvikling og bruk av skytjenester i Europa. Vi hjelper nå kommisjonen med å utrede rettsregler som påvirker vilkår for tjenestenivå i Norge.

 • 16. april 2012

  Foredrag hos Norsk Forening for Prosjektledelse

  Budskapet i foredraget er at prosjektledere må bruke kontrakten som et verktøy når de leder et prosjekt. For å gjøre foredraget mest mulig relevant har Kjell Steffner gjennomført intervjuer av prosjektledere, programledere og en kvalitetssikrer. Samtidig har Tekna gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot medlemmene i NFP.

 • 26. mai 2011

  Foredrag på SSA-konferansen 2011

  Advokat Kjell Steffner holder foredrag om kontraktsforhandlinger i praksis på årets konferanse om Statens standardavtaler. Konferansen er en møteplass for alle som arbeider med Statens standardavtaler i offentlig- eller privat sektor. Temaene for årets konferanse et praktisk rettet og belyser viktige spørsmål knyttet til IT-kontrakter og kontraktsoppfølgning både fra leverandør- og oppdragsgivers perspektiv. Konferansen avholdes 26. og […]