Endring i forskrift om hjemmekontor

Det er ikke nytt at det kreves skriftlig avtale med arbeidstakere som praktiserer hjemmekontor som fast ordning. Bruk av hjemmekontor har imidlertid økt i omfang og fått mer fokus gjennom pandemien, og fra 1. juli 2022 trer det også i kraft regelendringer som det er verdt å merke seg.

Den største endringen er regulering av arbeidstid. Tidligere gjorde nemlig forskriften betydelig unntak fra sentrale arbeidstidsbestemmelser i arbeidsmiljøloven. Dette åpnet for stor fleksibilitet med hensyn til at arbeidet i prinsippet kunne utføres til alle døgnets tider, syv dager i uken. Dette blir det altså nå slutt på som følge av at særreglene er fjernet og arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser gjelder i sin helhet. Begrunnelsen for endringene er at bruk av hjemmekontor kan bidra til viske ut skillet mellom arbeid og fritid, og at behovet for vern ikke er mindre for arbeid hjemmefra enn ved arbeid på kontoret.

Kort oppsummert fra departementet omfatter endringene følgende:

  • en tydeliggjøring av når forskriften gjelder.
  • et unntak fra kravet til skriftlig avtale der hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefaling fra myndighetene. Arbeidsgiver kan i slike tilfeller i stedet gi informasjon etter drøftinger med tillitsvalgte.
  • en tydeliggjøring av at krav til det psykososiale arbeidsmiljøet også gjelder når arbeidstakeren jobber hjemmefra.
  • at Arbeidstilsynet gis myndighet til å føre tilsyn med forskriften. Dette innebærer ikke at Arbeidstilsynet skal føre tilsyn i arbeidstakers hjem, men at tilsyn gjennomføres på annen måte.
  • at de samme reglene for arbeidstid skal gjelde ved hjemmekontor som ved arbeid på arbeidsplassen.

Vi bistår gjerne med utarbeidelse eller oppdatering av din virksomhets avtaler for hjemmekontor.

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema