EU-studie av effektiviteten av offentlige anskaffelser

Lynx advokatfirma har via The Joint Institute for Innovation Policy (JIIP) bistått Europakommisjonen i en studie av den norske implementeringen av regelverket om offentlige anskaffelser. Studien skal gi en overordnet analyse og beskrivelse av administrative ordninger og landsspesifikke tilpasninger som påvirker effektiviteten og kostnadene ved offentlige anskaffelser.

Lynx advokatfirma har via The Joint Institute for Innovation Policy (JIIP) bistått Europakommisjonen i en studie av den norske implementeringen av regelverket om offentlige anskaffelser. Formålet med studien er å analysere de institusjonelle og praktiske sidene ved gjennomføringen av regler om offentlige anskaffelser i medlemsstatene. Dette for å identifisere faktorer som forklarer observerte forskjeller mellom landene. Studien skal gi en overordnet analyse og beskrivelse av administrative ordninger og landsspesifikke tilpasninger som påvirker effektiviteten og kostnadene ved offentlige anskaffelser. Studien vil bli benyttet av Handlingsprogrammet for redusere administrative byrder. Norge er blant landene som blir ansett for å ha en effektiv og velfungerende praksis.

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema