• Børs og verdipapirer

  Forholdet mellom det offentlige og verdipapirmarkedet har  betydning i Norge, der store deler av landets verdier befinner seg hos eller kontrolleres eller influeres av staten. De siste årene har mange slike verdier blitt privatisert og departementene har bygget ut gode rutiner mot finansmarked og børs for å sikre gode prosesser.

 • Selskapsrett

  Selskapsorganisering i offentlig sektor reiser ofte andre problemstillinger enn privateide selskaper. Regelverk om offentlig støtte og offentlig anskaffelsesregler er sentrale ved vurdering av hvilken selskapsform som er best egnet. 

 • Gransking

  Lynx utfører gransking for offentlige etater i stat og kommune. Vi gir råd som sikrer et godt mandat og en rettssikker, formålstjenlig og uavhengig gransking.

 • Skatt og avgift

  Lynx Advokatfirma har lang og kvalifisert erfaring med å bistå det offentlige i saker om skatt og merverdiavgift. Vi har, som ett av få utvalgte advokatfirmaer i Norge, gjennom mange år hatt rammeavtaler om rådgivning og prosedyre for offentlig sektor innenfor skatt og merverdiavgift. Innenfor skatteområdet har vi behandlet/prosedert mer enn 70 saker i rettssystemet.

 • Prosedyre og tvisteløsning

  I rettslige tvister benytter offentlige organer ofte Regjeringsadvokaten eller kommuneadvokaten som prosessfullmektig. For særskilte sakstyper, eller der saksmengden er stor, er det likevel vanlig å benytte frittstående advokater. Slike oppdrag inngås ofte gjennom rammeavtaler, men siden prosessoppdrag i slike tilfeller er offentlig myndighetsutøvelse er ikke dette et krav etter regelverket om offentlige anskaffelser.

 • Økonomisk kriminalitet

  Lynx advokatfirma har omfattende erfaring gjennom arbeid i Økokrim og offentlige og private kontrollorgan, og har lang erfaring med prosedyre og gransking på vegne av norsk og utenlandsk myndighet.

 • Arbeidsrett

  Vi representerer offentlige arbeidsgivere ved omstillingsprosesser og nedbemanning, kommunesammenslåing mv, og i saker hvor arbeidstakers forhold er årsaken til at det vurderes oppsigelse eller avskjed. Det er lovfestede og ulovfestede krav til saksbehandling, og oppsigelse eller avskjed krever saklig grunn.

Advokater innenfor bedrift og virksomhet

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema