• Generasjonsskifte, arv og skifte for privatpersoner

  Et vellykket generasjonsskifte forutsetter normalt kloke valg der juridiske, økonomiske og mellommenneskelige faktorer skal balanseres. Vår erfaring er at senior bør ta grep i god tid før det er aktuelt å slippe roret. Det vil kunne bidra til å sikre fremtidig god økonomi for senior og gi sunne rammer for videre drift. Forutberegneligheten som ligger i et generasjonsskifte redusere normalt sjansen for splid i familien, og en unngår så langt det er mulig situasjoner med beslutningsvakum og ytterste konsekvens at det offentlige tar over kontrollen med virksomheten dersom senior blir alvorlig svekket av sykdom.

 • Genereasjonsskifte, arv og skifte

  For din fremtidige økonomi er det viktig at du får det du har krav på enten det gjelder et arveoppgjør eller økonomisk oppgjør ved et samlivsbrudd. Det finnes til dels svært kompliserte rettsregler. Lynx Advokatfirma tilbyr effektiv bistand for å sikre dine verdier.

 • Børs og verdipapirer

  Verdipapirmarkeder er regulert for å gi rettferdig handel, transparens og likebehandling. Som aksjonær eller investor oppleves det imidlertid ofte annerledes. Det er krevende å forstå det regulatoriske og beherske det kommersielle, samt utnytte de muligheter som ligger innenfor regelverket. Det er også krevende å konfrontere aktører og myndigheter på området.

 • Selskapsrett

  I Lynx Advokatfirma har vi bred kommersiell og juridisk erfaring som verktøy for god håndtering av selskapsrettslige spørsmål, tvister og problemstillinger.

 • Fast eiendom

  Vi har lang erfaring med å bistå privatpersoner med rådgivning og tvisteløsning innen plan- og bygningsrett, eiendomsutvikling, kjøp og salg av eiendom, oppføring av bolig, entreprise, utleie, servitutter, eiendomsskatt, ekspropriasjon, skjønn og grunnerverv.

 • Gransking

  Lynx bistår personer som blir innkalt til intervju eller på annen måte blir gjenstand for en gransking. Vi gir råd som sikrer de involverte reell rettsikkerhet til rett tid. Vi tilbyr juridisk kompetanse på høyt nivå kombinert med praktisk kommersiell forståelse og tett oppfølging. Normalt vil den som har initiert granskingen dekke regningen.

 • Skatt og avgift

  Lynx advokatfirma gir kvalifiserte, forsvarlige og lønnsomme råd om alle spørsmål knyttet til skatt og avgift. Vi har omfattende erfaring med å løse tvister i og utenfor rettsapparatet til beste for våre klienter.

 • Prosedyre og tvisteløsning

  Noen mennesker opplever at de må ta en sak til domstolen for å få det de har krav på. Andre opplever selv å ha blitt saksøkt. En dyktig prosedyreadvokat vet hvordan en slik prosess i domstolene skal gjennomføres for at du skal oppnå det beste resultatet.

 • Økonomisk kriminalitet

  De fleste synes det er skremmende, eller opplever det som svært alvorlig, når Økokrim, Skattekrim, konkurransemyndigheter, Finanstilsyn, Datatilsyn eller andre sanksjonerende statlige organer melder sin interesse.

 • Arbeidsrett

  Vi bistår ansatte i saker om nedbemanning, omorganiseringer, og oppsigelse eller avskjed.

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema