• Arbeidsrett

  Våre advokater har omfattende erfaring med arbeidsrett, og representerer både arbeidsgivere og arbeidstakere i forhandlinger og tvister for domstolene. Vi gir kvalifiserte råd i forhold til arbeidsmiljøloven, statsansatteloven, likestillings- og diskrimineringsloven og tilstøtende områder.

 • Compliance og gransking

  Lynx har omfattende erfaring med rettsoppnevnte, offentlige og private granskinger eller mer begrensede undersøkelser. Vi gir råd som sikrer et godt mandat og bistår virksomheter, varslere og berørte parter med å oppnå en rettssikker, formålstjenlig og uavhengig gransking.

 • Genereasjonsskifte, arv og skifte

  For din fremtidige økonomi er det viktig at du får det du har krav på enten det gjelder et arveoppgjør eller økonomisk oppgjør ved et samlivsbrudd. Eier du virksomhet vil et strukturert generasjonsskifte kunne være avgjørende for å sikre handlefrihet, verdier og fortsatt lønnsom drift.

 • Børs og verdipapirer

  Våre advokater er spesialisert innenfor børs og verdipapir, og har lang erfaring fra blant annet Oslo Børs og Økokrim. Vi gir kvalifiserte og lønnsomme råd i forbindelse med planlegging og forberedelser, eierskapsstyring, selskapsledelse og compliance i de forskjellige fasene av et selskaps utvikling.

 • Fast eiendom

  Vi har lang erfaring med å bistå virksomheter og privatpersoner med rådgivning og tvisteløsning innen plan- og bygningsrett, eiendomsutvikling, kjøp og salg av eiendom, oppføring av bolig, entreprise, utleie, servitutter, eiendomsskatt, ekspropriasjon, skjønn og grunnerverv.

 • Informasjons­teknologi

  Vår IKT- og personvernavdeling gir deg og din virksomhet trygghet gjennom vår bransjekunnskap og juridiske spisskompetanse. Advokatene våre har mange års erfaring knyttet til alle juridiske aspekter ved teknologi, både for kunder og leverandører i offentlig og privat sektor.

 • Kontraktsrett

  Våre advokater har omfattende erfaring med utforming, forhandling, reforhandling og oppfølging av kontrakter. Vi har særskilt sterk kompetanse innen IKT-kontrakter, kontrakter om kjøp av eiendom og virksomhet, herunder ved overdragelse av aksjer, samt finansielle avtaler.

 • Skatt og avgift

  Lynx advokatfirma gir kvalifiserte, forsvarlige og lønnsomme råd om alle spørsmål knyttet til skatt og avgift. Vi har omfattende erfaring med å løse tvister i og utenfor rettsapparatet til beste for våre klienter.

 • Selskapsrett

  Selskapsretten omfatter reglene for et selskaps fødsel, liv og død og er et kjerneområde innen forretningsjusen. Mye av vårt arbeid gjelder omorganiseringer, restruktureringer og regulering av forholdet mellom eiere og/eller kreditorer.

 • Prosedyre og tvisteløsning

  En dyktig prosedyreadvokat vet alt om hvordan en tvist skal løses i domstolene. De aller dyktigste prosedyreadvokatene gir deg dessuten tidlig et råd om du i det hele tatt skal gå til domstolen, eller om du oppnår et bedre resultat ved å forhandle.

 • Økonomisk kriminalitet

  Våre advokater har lang og kvalifisert erfaring med økonomiske straffesaker og i sivile saker om lignende forhold der sanksjoner fra myndighetene eller erstatning er aktuelt.

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema