Arbeidsrett

Våre advokater har omfattende erfaring med arbeidsrett, og representerer både arbeidsgivere og arbeidstakere i forhandlinger og tvister for domstolene. Vi gir kvalifiserte råd i forhold til arbeidsmiljøloven, statsansatteloven, likestillings- og diskrimineringsloven og tilstøtende områder.

Arbeidsrett er et bredt fagområde som setter store krav til arbeidsgivere, enten det er offentlige, små eller store bedrifter. Arbeidsmiljølovens bestemmelser om helse- miljø og sikkerhet (HMS) og gjelder for alle virksomheter som har ansatte.  I tillegg til stillingsvernet har loven bestemmelser om varsling, midlertidig ansettelse og fortrinnsrett og arbeidstid. Arbeidsmiljøloven (2005) gjelder fullt ut for kommunal og privat sektor, mens statsansatteloven (2017) har egne regler om ansettelser og stillingsvern for statsansatte.

Tilstøtende regelverk som ferieloven, likestillings- og diskrimineringsloven, og tjenestepensjonslov gir også viktige rammer for arbeidslivet. EU-retten spiller en større rolle enn tidligere og er gjennomført i norsk rett bl.a. gjennom regler om arbeidstakers rettigheter ved virksomhetsoverdragelse. EU-domstolens avgjørelser får dermed også betydning for norske virksomheter og arbeidstakere. I saker som gjelder stillingsvern, varslinger, konkurranseklausuler, adgang til midlertidig ansettelse og arbeidstidsregler er arbeidsmiljøloven sentral. I tillegg kommer kollektive rettigheter gjennom tariffavtaler som spiller en viktig rolle i norsk arbeidsliv.

Se alle våre advokater

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema