Økonomisk oppgjør etter samboerskap

For din fremtidige økonomi er det viktig at du får det du har krav på enten det gjelder økonomisk oppgjør ved et samlivsbrudd. Det finnes til dels svært kompliserte rettsregler. Lynx Advokatfirma tilbyr effektiv bistand for å sikre dine verdier.

Når samboere flytter fra hverandre, er hovedregelen at hver av dere beholder eiendeler dere selv har anskaffet. Eiendeler dere har anskaffet i fellesskap, eies i sameie. Hvor stor eierandel hver av dere har i sameiet, avhenger først og fremst av hvor mye hver av dere har bidratt med av økonomi til anskaffelsen.

Dersom du har bidratt indirekte til anskaffelsen, kan det i noen tilfeller gi deg eierandel. Det typiske vil være at dere har anskaffet huset til felles bruk, men den ene står som eier og har all gjeld i eget navn. Dersom dere har bodd sammen lenge, og du kanskje har tatt en mye større del av omsorgsoppgaver, husarbeid og husholdningsutgifter, kan det ha gitt deg en eierandel.

Selv om du ikke har opparbeidet deg en eierandel, kan du ha et vederlagskrav. Dersom du har bidratt til en vesentlig besparelse eller berikelse for den andre, kan du tilkjennes et pengebeløp som vederlagskrav dersom det finnes rimelig.

Vår erfaring er at det er mye vanskeligere å skape gode resultater når vi kommer sent inn i en sak. Kontakt oss derfor gjerne helt uforpliktende og gratis for et råd tidlig i prosessen

Ofte stilte spørsmål

 • Får jeg fri rettshjelp i sak om samlivsbrudd?

  Dersom din skattbare inntekt er lavere enn NOK 246.000,- pr år, kan du ha krav på fri rettshjelp i forbindelse med økonomisk oppgjør etter samboerskap eller skifte ved separasjon. Her er det også en del tilleggsvilkår som kan bli gjeldende.

 • Alle verdier er registrert på min eks-samboer. Har jeg likevel krav på noe?

  Utgangspunktet for samboere uten samboeravtale er at hver eier det man selv erverver. Eiendeler man erverver i fellesskap, eies i sameie. Sameieandelene fastsettes ut fra den enkeltes bidrag til ervervet.

  Det trenger ikke være avgjørende at verdiene er registrert på samboeren din, men det kan også tenkes at de er registrert på ham alene fordi han alene har anskaffet dem.

  Det avgjørende vil altså være hva hver av dere har bidratt med til anskaffelsen. Du må være oppmerksom på at også indirekte bidrag som omsorgsarbeid, husarbeid og dekning av husholdningsutgifter kan få betydning.

 • Hva er et vederlagskrav?

  Dersom dine bidrag under et samboerskap ikke er tilstrekkelige til at du har fått en eierandel i for eksempel boligen, kan du ha et vederlagskrav. Et vederlagskrav er et pengebeløp du tilkjennes for å rette opp det som ellers blir alt for urettferdig. Vilkåret er at du har bidratt til en vesentlig besparelse eller berikelse for samboeren din. I tillegg må det finnes rimelig.

 • Er en samboeravtale gyldig uten tinglysning?

  Ja, det finnes ikke krav om at en samboeravtale må tinglyses for å være gyldig. Bare dersom du skal overføre fast eiendom fra den ene samboeren til den andre, bør dere tinglyse et skjøte for at overføringen av eiendomsretten skal være sikker også overfor kreditorer og andre utenforstående.

Se alle våre advokater

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema