Skifte ved separasjon

For din fremtidige økonomi er det viktig at du får det du har krav på enten det gjelder økonomisk oppgjør ved et samlivsbrudd. Det finnes til dels svært kompliserte rettsregler. Lynx Advokatfirma tilbyr effektiv bistand for å sikre dine verdier.

Hvis ikke særeie er bestemt ved ektepakt eller testament, har dere såkalt felleseie. Det er ikke det samme som sameie, men hovedregelen ved felleseie er likedeling ved separasjon. Et viktig unntak gjelder for verdier du har i behold ved separasjonen som klart kan føres tilbake til noe du eide før ekteskapet, eller som du har mottatt som arv eller gave. Slike verdier kan du nemlig ha rett til å skjevdele.

Skjevdeling skjer ikke automatisk. Du må kreve det, og dersom den andre ektefellen er uenig i at verdien kan føres tilbake til noe du eide fra før, må du være forberedt på å dokumentere det.

Særlige problemstillinger knytter seg til gjeld og gjeldsansvar. Kombinasjonen av skjevdelingsmidler som helt eller delvis var lånefinansierte, reiser også spesielle problemstillinger.

Vår erfaring er at det er mye vanskeligere å skape gode resultater når vi kommer sent inn i en sak.

Ofte stilte spørsmål

 • Får jeg fri rettshjelp ved skifteoppgjør etter separasjon?

  Dersom din skattbare inntekt er lavere enn NOK 246.000,- pr år, kan du ha krav på fri rettshjelp i forbindelse med økonomisk oppgjør etter samboerskap eller skifte ved separasjon. Her er det også en del tilleggsvilkår som kan bli gjeldende.

 • Jeg har arvet en tomt som vi bygget huset vårt på. Hvilke rettigheter har jeg ved separasjon?

  Ved en separasjon vil en del av verdiene dere har i huset klart kunne føres tilbake til den tomten som du arvet. Det vil kunne gi deg et skjevdelingskrav. Skjevdeling innebærer at du får rett til å holde dagens verdi av tomten utenfor likedelingen.

 • Jeg har under ekteskapet bygget opp min egen bedrift. Kan jeg holde den utenfor deling ved separasjon?

  Utgangspunktet ved skifte av felleseie er at begge skal dele sine nettoverdier likt med den andre. Det gjelder derimot et unntak for verdier som klart kan føres tilbake til noe en av dere eide fra før ekteskapet, eller til arv/gave.

  Hvis du kan dokumentere at verdiene i bedriften din kan føres tilbake til noe du eide da dere giftet dere, eller til arv/gave, kan du altså ha et skjevdelingskrav. Hvis ikke er hovedregelen likedeling.

  Du bør være oppmerksom på at det er viktig hvorledes du sørger for å verdsette den bedriften som inngår i felleseiet. Dersom bedriftens verdi for eksempel avhenger av at du fortsetter å jobbe der, må verdsettelsen på skiftet reflektere nettopp det.

Se alle våre advokater

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema