Børs og verdipapirer

Våre advokater er spesialisert innenfor børs og verdipapir, og har lang erfaring fra blant annet Oslo Børs og Økokrim. Vi gir kvalifiserte og lønnsomme råd i forbindelse med planlegging og forberedelser, eierskapsstyring, selskapsledelse og compliance i de forskjellige fasene av et selskaps utvikling.

Fagområdet og vår kompetanse omfatter situasjoner hvor bedriften må vurdere eller håndtere restruktureringer, sammenslåinger og oppkjøp.  Vi bistår med råd og ved selve gjennomføring av egen- og fremmedkapitaltransaksjoner, med særlig fokus på private selskaper på vei mot notering.

Konsesjonsspørsmål og compliance håndteres løpende. Spørsmål om innsidehandel, kursmanipulasjon, brudd på meldeplikt eller flagging mv, håndteres praktisk og som godt juridisk håndverk. Vi bistår også med konsesjonssøknader, tilsyn, tilsvar, klage og rettslige prosesser for selskaper og bistår enkeltpersoner som berøres av slike prosesser.

Se alle våre advokater

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema