Børs og verdipapirer

Våre advokater er spesialisert innenfor børs og verdipapir, og har lang erfaring fra blant annet Oslo Børs og Økokrim. Vi gir kvalifiserte og lønnsomme råd i forbindelse med planlegging og forberedelser, eierskapsstyring, selskapsledelse og compliance i de forskjellige fasene av et selskaps utvikling.

Lynx advokatfirma er spesialisert i og har lang erfaring med de juridiske og kommersielle sider av prosesser selskaper skal gjennom i perioden før Børs. Vi gir råd mht. kritiske valg av metode i denne viktige fasen i selskapers utvikling. For oss er verdioptimalisering sentralt. Går du for tidlig til en tilrettelegger, velger du feil kapitaliseringsmetode, eller ender opp med feil eierstruktur, vil verdier gjerne gå tapt i prosessen.

Fagområdet og vår kompetanse omfatter også de situasjoner hvor bedriften står ovenfor behov for råd om og håndtering av finansielle og operasjonelle restruktureringer, sammenslåinger og oppkjøp, og ikke minst prosesser som involverer egen- og fremmedkapitaltransaksjoner, men særlig fokus på private selskaper på vei mot notering.

Konsesjonsspørsmål og compliance håndteres løpende. Spørsmål om innsidehandel, kursmanipulasjon, brudd på meldeplikt eller flagging mv, håndteres praktisk og som godt juridisk håndverk.

Se alle våre advokater

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema