Børs og verdipapir – for offentlig virksomhet

Forholdet mellom det offentlige og verdipapirmarkedet har  betydning i Norge, der store deler av landets verdier befinner seg hos eller kontrolleres eller influeres av staten. De siste årene har mange slike verdier blitt privatisert og departementene har bygget ut gode rutiner mot finansmarked og børs for å sikre gode prosesser.

Kontakten mellom investormiljøene i Norge og Staten er imidlertid svak generelt sett. Det er vanskelig å bygge bro til investormiljøene som er flyktige og endrer seg stadig.  Lynx advokatfirma har god kontakt med et stort antall kjente og mindre kjente investormiljøer og er vant til å håndtere de konflikter som finnes mellom disse. Vi bistår også det offentlige ved behov for avklaring med/kontroll mot slike miljøer.

Det hender at det oppstår innsideinformasjon i det offentlige, f eks i forbindelse med behandling av anbudsprosesser. Dette kan være store kontrakter der ansatte i stat eller kommune i perioder blir sittende på kurssensitiv informasjon, som kunnskap om hvilke selskaper som er på en eller annen form for «short-list». Korrekt håndtering av slik informasjon i prosesser som er regulert først og fremst for å sikre korrekte innkjøp, kan være utfordrende, og ofte kreves det spesialisert kunnskap/bistand for å sikre korrekt behandling. Lynx advokatfirma bistår i slike prosesser.

Tilsvarende gjelder ved rapportering til staten om funn av olje, eller tørre hull. Informasjonen kan være svært kurssensitiv i børsmarkedet, og må håndteres korrekt. På tilsvarende måte som norske bedrifter i vanskelige situasjoner har behov for bistand til korrekt håndtering av kurssensitiv selskapsinformasjon, bør staten vurdere bruk av  spesialisert bistand i situasjoner som dette.

Lynx advokatfirma har betydelige erfaring fra verdipapirmarkeder nasjonalt og internasjonalt, både regulatorisk og kommersielt. Vår erfaring dekker praktisk deltakelse i investormiljøer, styreposisjoner i børsnoterte selskaper samt i konflikter mellom aksjonærer og obligasjonseiere. Samtidig besitter vi lang erfaring fra børsens kontrollfunksjoner, internasjonalt børssamarbeid innenfor det regulatoriske, samt fra Økokrim.

Ofte stilte spørsmål

  • Bør statsansatte som arbeider i anbudsprosesser klareres ift innsideregler?

    Børsnoterte selskaper kan være involvert i anbudsprosesser. De kan være tilbydere og skal vurderes, eller underleverandører i tilbudet. Ofte gjelder anbudsprosesser svært store innkjøp, der tilslag kan være kurssensitivt for den som får oppdraget eller store underentrepriser. Det er av betydning at staten er seg sitt ansvar bevisst på dette området. Verdipapirlovens kapittel 3 har egne taushetsregler for innsideinformasjon. En statsansatt som eier aksjer i et børsnotert selskap, kan ha personlige interesser i utfallet av anbudsbehandlingen. Vår erfaring er at denne type problemstillinger ikke gis tilstrekkelig fokus og at det kan være nyttig med ekstern bistand for å sikre tilstrekkelig kvalitet i slike prosesser.

Se alle våre advokater

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema