Compliance

Lynx er spesialisert mot finansmarkedene, men håndterer også forretningsområder utenfor dette. Vi bistår virksomheter med å dokumentere at de overholder regulatoriske krav i lov, forskrift og rundskriv fra tilsynsmyndighetene.

De mest gjennomregulerte næringer finner man i finanssektoren. I tillegg til de krav som stilles til etablering og forvaltning av virksomheten, følger det løpende forpliktelser til risikovurdering av virksomheten, herunder risiko for hvitvasking og terrorfinansiering, samt personvernrisiko. På toppen av dette påhviler betydelige rapporteringskrav til myndighetene.

Offentlig regulering av næringslivet har ofte til formål å sikre offentligrettslige interesser, for eksempel gjelder dette på prioritetsområder som klimaavtrykk, antikorrupsjon, bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering (AML) eller løpende risikovurderinger for sikring av vår samlede økonomiske velferd. Like viktig er reguleringen av våre finansielle virksomheter som er betrodd ansvar for andres penger i form av investeringer eller transaksjoner, hvor selskapene løpende skal sikre at kundens interesser ivaretas. Reguleringen skal medvirke til å balansere bedriftenes inntjening mot hensynet til de privatpersoner og selskaper som er bedriftens kunder. Fortjeneste skal vektes mot rettigheter som skal ivaretas. For eksempel gjelder dette innenfor områder som personvern (GDPR), arbeidsforhold og menneskerettigheter (åpenhetsloven).

God compliance krever innsikt og forståelse i forretnings- og markedsmodeller, regulering og de hensyn som reguleringen hviler på. Fremtidsbedriften har regulatorisk kontroll. Compliance blir en konkurransefordel som medfører at bedrifter leverer tjenester som garanterer at samfunnsansvar, offentlige interesser og kundenes rettigheter ivaretas på beste måte, med løpende informasjon som sikrer at kundens tillit vedlikeholdes. Tilsynsmyndigheter er medspillere som alltid er velkomne.

Ta kontakt dersom du trenger bistand og rådgiving med:

Se alle våre advokater

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema