Compliance for bedrifter

Tilbydere av finansielle tjenester er underlagt omfattende regulering. For banker, verdipapirforetak, fondsforvaltere, betalingsforetak og forsikringsselskaper oppstilles krav til organisering, kapital og utøvelse av virksomheten.

Vi har utstrakt kompetanse i regulatoriske spørsmål, og lang erfaring med bistand til bedrifter med spørsmål knyttet til etablering og drift, og ikke minst håndtering av forholdet til myndighetsorganer.

Våre advokater har erfaring fra relevante offentlige myndigheter og samfunnsinstitusjoner. Vår kompetanse dekker antikorrupsjon, bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering, bekjempelse av markedsmisbruk og kriminalitetsforebyggelse. Om nødvendig jobber vi tverrfaglig, og teamet kan omfatte både revisjon, skatteråd og rådgivning knyttet til markedsadferd eller markedsmisbruk.

Moderne regulering krever løpende risikovurderinger av personvernkonsekvenser, faren for hvitvasking og terrorfinansiering, og forretningsmessig utvikling. Endringer av virksomheten og nye produkter krever at vurderingene gjøres på nytt, eller oppdateres. Det skal ligge spor i bedriften, og det kreves løpende rapportering til styret og årlig evaluering av styrets arbeid på de aktuelle områder.

Se alle våre advokater

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema