Fast eiendom

Vi har lang erfaring med å bistå virksomheter og privatpersoner med rådgivning og tvisteløsning innen plan- og bygningsrett, eiendomsutvikling, kjøp og salg av eiendom, oppføring av bolig, entreprise, utleie, servitutter, eiendomsskatt, ekspropriasjon, skjønn og grunnerverv.

Alle som eier eller leier en fast eiendom kan få behov for bistand til å ivareta sine rettigheter. Lynx Advokatfirma tilbyr effektiv bistand i alle slike saker.

Som eiendomsutvikler kan det reise seg spørsmål om å ivareta dine rettigheter overfor blandt annet det offentlige,  entreprenører, leietakere og naboer. Som advokater arbeider vi både forebyggende i forhandlinger og kontraktsutforming, men vi bistår også med å løse tvister som oppstår.

Ved kjøp og salg av fast eiendom kan det oppstå tvister som må løses. Vi bistår deg både i slike tvister, og om det har blitt problemer med håndverkere eller entreprenører. Våre klienter setter også stor pris på vår erfaring med å ivareta alle rettigheter knyttet til en fast eiendom. Det kan gjelde rett til vei, båtplass osv.

Lynx bistår både virksomheter og privatpersoner med saker knyttet til fast eiendom. For privatpersoner vil advokatkostnader ved tvister knyttet til fast eiendom som regel være dekket av en forsikring.

Se alle våre advokater

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema