Fast eiendom – for næring

Lynx Advokatfirma har i mange år bistått virksomheter innenfor eiendom og bistår med rådgivning innen alt fra plan- og bygningsrett, eiendomsutvikling, eiendomsskatt, transaksjoner/ megling, entreprise, utleie, servitutter, ekspropriasjon, skjønn og grunnerverv.

Vi bistår også våre klienter ved arv og generasjonsskifte som inkluderer eiendom, samt ved prosedyre og tvisteløsning knyttet til alle spørsmål knyttet til eiendom.

Lynx advokatfirma bistår også grunneier som blir utsatt for et inngrep (ekspropriasjon eller fredning), som da har krav på erstatning for det økonomiske tap de påføres som følge av det offentlige vedtak.  I slike saker plikter det offentlige å dekke grunneiers utgifter til juridisk og sakkyndig bistand.

I ekspropriasjons- og skjønnssaker bistår vi våre klienter med blant annet følgende:

  • Vurdering av om grunnlag for ekspropriasjon foreligger
  • Utarbeidelse av erstatningskrav for det økonomiske tap som følge av inngrepet/grunnavståelse.
  • Utenrettslige forhandlinger med tiltakshavere/utbyggere og utarbeidelse av grunneieravtaler.
  • Gjennomføring av skjønnsprosess, om partene ikke kommer frem til minnelig ordning
Se alle våre advokater

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema