Gransking

Lynx har omfattende erfaring med rettsoppnevnte, offentlige og private granskinger eller mer begrensede undersøkelser. Vi gir råd som sikrer et godt mandat og bistår virksomheter, varslere og berørte parter med å oppnå en rettssikker, formålstjenlig og uavhengig gransking.

Vi har et erfarent tverrfaglig team med spesialrevisorer, analytikere og eksperter på elektronisk bevissikring som bidrar til å sikre udiskutabel kvalitet. Vi samarbeider med firmaer innenfor internasjonal etterforskning.

Vi bistår med:

  • Korrekt håndtering av mottatte varsler og mistanker
  • Forundersøkelser og utforming av mandat
  • Avklaring av fakta – bevissikring og analyse
  • Vurderinger av regelbrudd og eventuell systemsvikt
  • Oppfølging i og utenfor rettssystemet

Våre advokater har lang og kvalifisert erfaring med økonomiske straffesaker og i sivile saker om lignende forhold der sanksjoner fra myndighetene eller erstatning er aktuelt.

Vi har omfattende erfaring gjennom arbeid i Økokrim og offentlige og private kontrollorgan, og har lang erfaring med prosedyre og gransking på vegne av norsk og utenlandsk myndighet.

Se alle våre advokater

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema