Gransking – for bedrifter

Lynx Advokatfirma tilbyr juridisk kompetanse på høyt nivå kombinert med praktisk kommersiell forståelse og tett oppfølging. Vi gir råd som sikrer et godt mandat og en rettssikker, formålstjenlig og uavhengig gransking.

Vi ble oppnevnt av Stortingets presidentskap til å delta i granskingen av stortingspensjonistene, av Eva Joly som uavhengige eksperter for påtalemyndigheten i deres etterforskning av bankkollapsen på Island og av kontrollutvalget i Hamar Kommune til å granske utbyggingen Briskeby Stadion. Vi har gransket internasjonal spilleroverganger for Norges fotballforbund, større industribedrifters bistand til  aksjekjøpsprogrammer og har også bred erfaring innen private granskinger eller mer begrensede undersøkelser, for eksempel der det foreligger mistanke om underslag, utroskap eller korrupsjon.

Vi har et særlig fokus på sivile konsekvenser av straffbare handlinger som typisk aktualiseres ved granskinger, erstatningskrav mot styremedlemmer samt erstatning for korrupsjon, anbuds- og verdipapirkriminalitet.  Vi har de siste årene håndtert en rekke saker knyttet til styreansvar og gjennomført en serie svært krevende granskinger.  Vi har bygget opp et uavhengig, spesialisert og tverrfaglig kompetansemiljø som i tillegg til erfarne advokater omfatter spesialiserte revisorer og eksperter innen elektronisk bevissikring. Vi kjenner alle spilleregler for å gjennomføre en rettssikker og forsvarlig gransking. Vi foretar grundige undersøkelser og leverer rapporter med klare svar og respekt for involverte parter.  Vi prosederer også omfattende rettssaker basert på bred erfaring fra prosedyre i alle rettsinstanser.

Vi har gode samarbeidspartnere over store deler av verden og kan dermed bistå raskt og effektivt ved oppdrag med internasjonale forgreninger, herunder internasjonale skatte- og avgiftsspørsmål.

Se alle våre advokater

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema