Gransking – for offentlig virksomhet

Lynx utfører gransking for offentlige etater i stat og kommune. Vi gir råd som sikrer et godt mandat og en rettssikker, formålstjenlig og uavhengig gransking.

Våre advokater har lang og kvalifisert erfaring med økonomiske straffesaker og i sivile saker om lignende forhold der sanksjoner fra myndighetene eller erstatning er aktuelt.

Vi ble valgt av Stortingets presidentskap til å delta i granskingen av stortingspensjonistene, av Eva Joly som uavhengige eksperter for påtalemyndigheten i deres etterforskning av bankkollapsen på Island  og av kontrollutvalget i Hamar Kommune til å granske utbyggingen Briskeby Stadion. Vi har bistått utenriksdepartementet i forbindelse med mistanker i bistandssaker og multinasjonale selskaper som har vært under OECDs lupe for korrupsjon.

Vi har bygget opp et uavhengig, spesialisert og tverrfaglig kompetansemiljø som i tillegg til erfarne advokater omfatter spesialiserte revisorer og eksperter innen elektronisk bevissikring. Vi kjenner alle spilleregler for å gjennomføre en rettssikker og forsvarlig gransking. Vi foretar grundige undersøkelser og leverer rapporter med klare svar og respekt for involverte parter.  Vi gjennomfører også omfattende rettssaker basert på bred erfaring fra prosedyre i alle rettsinstanser.

Vi har omfattende erfaring gjennom arbeid i Økokrim og offentlige og private kontrollorgan, og har lang erfaring med prosedyre og gransking på vegne av norsk og utenlandsk myndighet.

Se alle våre advokater

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema