Granskning og compliance – for privatpersoner

Lynx utfører private granskinger eller mer begrensede undersøkelser. Vi gir råd som sikrer et godt mandat og en rettssikker, formålstjenlig og uavhengig gransking. Vi tilbyr juridisk kompetanse på høyt nivå kombinert med praktisk kommersiell forståelse og tett oppfølging.

Lynx advokatfirma bistår også de som må bidra ved gransking samt personer som utsettes for gransking. Bedrifter, styremedlemmer og ledere må i vår tid påregne å bli gransket, ansatte på alle nivåer har ofte plikt til å bidra i prosessen, og avkreves slike bidrag rutinemessig. Det er for de aller fleste en kvalifisert vanskelig situasjon å forholde seg til. Man ønsker å bidra og være lojal mot arbeidsgiver eller bedriften man er tilknyttet, men risikerer i mange tilfeller selv å bli sittende igjen med både skyld og konsekvens. I enkelte tilfeller blir man beskyldt av andre som også er utsatt, som en del av prosessen. Fallhøyden kan være stor. Alt for få kjenner sine rettigheter, vet hvorledes man skal forholde seg til prosessen, og mangler den nødvendige kunnskap og støtte for å få fremlagt sin sak og på korrekt måte. Få kjenner reglene for innsyn og informasjon, retten til å ta til motmæle, til å bli hørt og til å få hjelp i prosessen mv. Ved de fleste seriøse granskinger vil de som er i søkelyset få dekket kostnader til advokat, men rutinemessig ser vi at dette tilbudet kommer sent i prosessen og gjerne etter at krevende spørsmål allerede er stilt og svaret er dokumentert.

Vi håndterer også saker som springer ut av granskinger, oftest arbeidsrettslige konsekvenser, erstatningsansvar eller økonomiske straffesaker.

Se alle våre advokater

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema