Gransking – for privatpersoner

Lynx bistår personer som blir innkalt til intervju eller på annen måte blir gjenstand for en gransking. Vi gir råd som sikrer de involverte reell rettsikkerhet til rett tid. Vi tilbyr juridisk kompetanse på høyt nivå kombinert med praktisk kommersiell forståelse og tett oppfølging. Normalt vil den som har initiert granskingen dekke regningen.

Lynx advokatfirma bistår personer som granskes eller på andre måter må bidra med opplysninger inn mot en gransking. Bedrifter, styremedlemmer og ledere må i vår tid påregne å bli gransket. Ansatte på alle nivåer har ofte plikt til å bidra i prosessen, og avkreves slike bidrag rutinemessig. Det er for de aller fleste en kvalifisert vanskelig situasjon å forholde seg til.

Arbeidsgivers styringsrett og ansattes lojalitetsplikt vil kunne stå i et spenningsfelt til det vern den enkelte har etter den europeiske menneskerettighetskonvensjon. Ved bruk av personopplysninger som gjelder den enkelte er det vidtrekkende adgang til innsyn og korreksjon som sjelden benyttes. Det er også strenge krav til prosedyrer ved gjennomgang av ansattes e-post. Bruk av anonyme kilder eller opplysninger innhentet under fortrolighet innebærer ytterligere krav til den som står for granskingen.

Fallhøyden kan være stor. Alt for få kjenner sine rettigheter og vet hvorledes man skal forholde seg til prosessen. Få har den nødvendige kunnskap og støtte for å få fremlagt sin sak på en korrekt måte. Reglene om den berørtes rett til innsyn og informasjon, retten til å ta til motmæle, til å bli hørt og til å få hjelp i prosessen er lite tilgjengelige og spredt rundt om i lovverket.

Ved de fleste seriøse granskinger vil de som kommer i søkelyset få dekket kostnader til advokat, men rutinemessig ser vi at dette tilbudet kommer sent i prosessen og gjerne etter at krevende spørsmål allerede er stilt og svaret er dokumentert.

Vi håndterer regelmessig saker som springer ut av granskinger, oftest arbeidsrettslige konsekvenser, erstatningsansvar, eller økonomiske straffesaker.

Se alle våre advokater

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema