Informasjons­teknologi

Vår IKT- og personvernavdeling gir deg og din virksomhet trygghet gjennom vår bransjekunnskap og juridiske spisskompetanse. Advokatene våre har mange års erfaring knyttet til alle juridiske aspekter ved teknologi, både for kunder og leverandører i offentlig og privat sektor.

Teknologi understøtter virksomhetens strategi og er et viktig verktøy i hverdagen. Vi forstår både it-bransjen og hva som må til for å bruke teknologi riktig. Derfor kan vi gi gode råd om utforming, forhandling og inngåelse av kontrakter.

Med personvernforordningen GDPR har dokumentasjon og korrekt håndtering av personopplysninger blitt svært viktig. Vi har hjulpet mange virksomheter med hele eller deler av prosessen med å få oversikt og implementere gode rutiner.

Håndtering av informasjonsteknologi har, i tillegg til kontrakter og personvern, sider mot blant annet opphavsrett, industrielt rettsvern (patent, varemerke og design), markedsføring og datakriminalitet.

Lynx advokatfirma har betydelig erfaring med data som bevis, herunder fra sivile saker i rettsapparatet, granskinger, økokrim og Oslo Børs overvåkingssystemer. Området dekker bevissikring med tilstrekkelig kvalitet til bruk i sivil sak eller straffesak. Sikring av datalagret informasjon som bevis må gjennomføres etter etterprøvbare metoder som står seg i domstolene, og ofte er det nødvendig å kontrollere et bevis mot andre datagrunnlag for å sjekke bevisverdien av det aktuelle beviset i saken. Ikke sjelden kan et bevis endre bevisverdi ved slik kvalitetssikring.

 

Se alle våre advokater

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema