Personvern og GDPR

Databeskyttelse handler om å sikre at folk kan stole på at du bruker dataene deres rettferdig og ansvarlig. Hvis du samler inn informasjon om enkeltpersoner av annen grunn enn dine egne personlige eller familiære formål, må du overholde regelverket.

Personopplysningsloven av 2018 implementerer EUs personvernforordning, GDPR (EU 2016/679) i Norge. Forordningen gjelder som norsk lov med de tilpasninger som følger av EØS-avtalens vedlegg XI. GDPR krever en fleksibel, risikobasert tilnærming som pålegger på deg å tenke på og rettferdiggjøre hvordan og hvorfor du bruker persondata.

Vi tilbyr råd og veiledning knyttet til forordningen og god praksis. Vi bistår med kartlegging, risikovurderinger, utarbeidelse av avtaler og nødvendig dokumentasjon, samt gode internkontrollrutiner. Videre kan vi bistå ved alle former for kommunikasjon med myndighetene.

Se alle våre advokater

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema