Kontraktsrett

Våre advokater har omfattende erfaring med utforming, forhandling, reforhandling og oppfølging av kontrakter. Vi har særskilt sterk kompetanse innen IKT-kontrakter, kontrakter om kjøp av eiendom og virksomhet, herunder ved overdragelse av aksjer, samt finansielle avtaler.

Kontrakter er styrende for inntekter, kostnader og påfølgende ressursbruk etter at kontrakten er signert. Gode forberedelser i samråd med advokat bidrar til lønnsomme kontrakter der potensialet for etterfølgende tvister reduseres til et minimum.

Hvis tvist likevel oppstår er det sentralt å identifisere handlingsalternativer, frister og fremgangsmåte for å sikre rett effekt av kontraktsfestede rettigheter og forpliktelser. Ofte vil også omstendigheter utenfor selve kontraktsdokumentet ha betydning for å fastlegge kontraktens reelle innhold.

Direkte forhandlinger mellom partene i forbindelse med en tvist kan endre rettighetsbildet. Vår erfaring i situasjoner der tvist er aktuelt er derfor at advokat bør kontaktes før kontraktsrettigheter gjøres gjeldende eller krav besvares.

Vi behersker selvsagt norsk kontraktsrett, men har også omfattende erfaring med norsk internasjonal privatrett. I tillegg samarbeider vi med utenlandske advokater der kontrakten inngås, eller skal eksekveres, basert på utenlandsk lovvalg. Vi har også lang erfaring med bransjer som med norsk forankring har et utpreget internasjonalt tilsnitt og hvor en benytter engelsk som kontraktspråk og hvor kontraktstandardene er internasjonalisert, så som innen olje og offshore og den maritime næring.

Kontraktsrett har i en rekke tilfeller sider til selskapsrett, regnskapsrett, avgiftsrett og skatterett som normalt bør vurderes i forkant av kontraktsinngåelse.

Se alle våre advokater

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema