Økonomisk kriminalitet

Våre advokater har lang og kvalifisert erfaring med økonomiske straffesaker og i sivile saker om lignende forhold der sanksjoner fra myndighetene eller erstatning er aktuelt.

Vi har omfattende erfaring gjennom arbeid i Økokrim og offentlige og private kontrollorgan, og har lang erfaring med prosedyre og gransking på vegne av norsk og utenlandsk myndighet.

Bistand av høy kvalitet ved denne type saker forutsetter inngående kjennskap til de aktuelle underliggende sivile rettsområder og sterk økonomiforståelse.  Innenfor de forretningsjuridiske disipliner vil de juridiske forhold normalt være komplekse, mens det i regulære straffesaker ofte vil være et komplekst faktum. I saker om økonomisk kriminalitet, som omfatter sanksjoner fra myndighetene eller erstatning er normalt både faktum og juss faglig utfordrende. Det forutsettes god næringsforståelse og økonomikunnskap. Videre påvirkes alle vurderinger og spilleregler av internasjonal praksis knyttet til menneskerettighetskonvensjonen og EU/EØS-reglene.

Se alle våre advokater

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema