Prosedyre og tvisteløsning

En dyktig prosedyreadvokat vet alt om hvordan en tvist skal løses i domstolene. De aller dyktigste prosedyreadvokatene gir deg dessuten tidlig et råd om du i det hele tatt skal gå til domstolen, eller om du oppnår et bedre resultat ved å forhandle.

Vi kaller det en tvist når en part har fremmet et krav som den andre parten er uenig i. Som prosedyreadvokater er vi spesialister på løse slike tvister. Vårt mål er å skape det aller beste resultatet i tvisten sammen med vår klient. Det oppnår vi ved en grundig gjennomgang av saken og en klar strategi. Våre klienter setter pris på ærlige råd om hva som er et realistisk resultat, og ikke minst om hva det vil koste.

Selv om vi løser de fleste saker gjennom forhandlinger, er det helt nødvendig at advokaten vet hva som er alternativet til en minnelig løsning. Du trenger en advokat som tør å gå i krigen med deg om det er nødvendig. En dyktig prosedyreadvokat kjenner alle de prosessuelle verktøyene. Krav må kanskje sikres mens tvisten pågår, eller kanskje må man skaffe seg tilgang til bevis. Dette er bare eksempler på hva du kan forvente at en prosedyreadvokat behersker.

Se alle våre advokater

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema