Prosedyre og tvisteløsning – for privatpersoner

Noen mennesker opplever at de må ta en sak til domstolen for å få det de har krav på. Andre opplever selv å ha blitt saksøkt. En dyktig prosedyreadvokat vet hvordan en slik prosess i domstolene skal gjennomføres for at du skal oppnå det beste resultatet.

Det er selvsagt kjedelig å gå til en dårlig kirurg den gangen du må operere kroppen din, men det er faktisk også utrolig kjedelig å gå i retten sammen med en advokat som ikke behersker prosessen.

En dyktig prosedyreadvokat må selvsagt vite alt om hvordan rettsprosessen foregår, men du bør forvente mer enn det. En dyktig prosedyreadvokat vet for eksempel hvilke bevis det er mulig å skaffe frem og hvordan bevisene bør presenteres for retten. Han eller hun vet om du skal ta ut en stevning, begjære arrest, midlertidig forføyning eller kanskje begjære den annen part konkurs. Og ikke minst vet advokatene hvilken domstol, hvilken særdomstol eller hvilket klageorgan det er mest effektivt å bruke.

Våre klienter setter pris på at advokaten i Lynx gir klare råd tidlig. Etter en grundig gjennomgang av saken hos oss, kan du forvente et klart råd om valg av strategi. Du får et ærlig råd om hva det er mulig å oppnå, hvordan vi anbefaler å gå frem i din sak og ikke minst om hva det vil koste.

Vi vet at pris er viktig når du bruker advokat. For deg som privatperson kan det være en trygghet å vite at vi kjenner alle regler om fri rettshjelp og mulighetene for å få ditt forsikringsselskap til å dekke dine advokatutgifter i en tvist.

 • Kan jeg få fri rettshjelp?

  Dersom din skattbare årsinntekt er lavere enn NOK 246.000,- pr år eller NOK 369.000,- for samboere kan du ha krav på fri rettshjelp. I tillegg er det et vilkår at formuen er mindre enn NOK 100.000,-.

  Det er bare noen sakstyper som gir rett til fri rettshjelp. De vanligste er saker om samlivsbrudd. Det gjelder både økonomisk oppgjør og barnefordeling. Oppsigelse i arbeidsforhold eller husleieforhold er også prioriterte saker.

  Vær ellers oppmerksom på at din vanlige forsikring kan gi deg dekning av advokatutgifter dersom du som privatperson kommer opp i en tvist.

  Kontakt oss via kontaktskjemaet nedenfor, så får du helt uforpliktende et svar innen 24 timer på om din sak gir deg rett til fri rettshjelp.

 • Dekker forsikringen min advokatutgifter?

  En helt vanlig forsikring gir vanligvis dekning av advokatutgifter dersom du kommer opp i en tvist. Tvist etter kjøp eller salg av bolig, bil eller båt er typiske saker der forsikringen dekker advokatutgifter ved en tvist. Det samme gjelder andre tvister om fast eiendom.

  Forsikringen dekker vanligvis inntil NOK 100.000,- i advokatutgifter. Egenandelen utgjør vanligvis NOK 4.000,- + 20% av overskytende.

 • Hvilke saker skal til forliksrådet?

  Hvis du har fremmet et krav som den andre partene motsetter seg, kan du sende saken til forliksrådet. Dersom kravet er under NOK 125.000,- eller dersom motparten ikke har advokat, må du alltid innom forliksrådet før du kan ta saken inn for tingretten.

  Forliksrådet behandler nesten alle typer tvister mellom privatpersoner og bedrifter.

  I forliksrådet kan dere oppnå et forlik. Da er det forliket bindende. Blir dere ikke enige, kan forliksrådet i mindre saker avsi dom. Den som er uenig i en slik dom, kan bringe saken inn for tingretten.

  Dersom dere ikke kommer til forlik, og forliksrådet ikke kan eller ikke vil avsi dom, blir saken innstilt. Da kan den også bringes inn for tingretten.

 • Kan jeg gå til sak uten advokat?

  Ja, alle kan bringe sin sak inn for domstolene på egen hånd. Om saken skal til tingretten, vil en dommer kunne hjelpe deg med å sette opp en stevning. Dersom du har blitt saksøkt, kan dommeren hjelpe deg med å sette opp et tilsvar.

  Å føre sin egen sak kan være en måte å slippe kostnader til advokat.

  Når mange likevel bruker advokat akkurat når man skal i retten, er det fordi det ofte blir dyrere uten advokat. Det er også vanskelig å vite hvilke bevis man skal føre, hvordan de skal føres og ikke minst hvilke rettsregler man skal argumentere ut fra. I tillegg er det ofte vanskelig å gjennomføre et godt og treffende partsavhør av seg selv.

  Den mest effektive måten å redusere kostnadene på er å samle og strukturere informasjon som er relevant, og gjerne skrive ned sakens hovedpunkter. Advokaten får på denne måten på kort tid et overblikk over saken og kan be deg om oppfølging på de punkter som en domstol vil være opptatt av å få belyst.

 • Hvilke frister gjelder for søksmål?

  Det gjelder en rekke ulike frister for søksmål. Hovedregelen finnes i foreldelsesloven der det fremgår at krav som springer ut av kontrakt foreldes tre år etter den skadegjørende handling. I saker som ikke springer ut av kontrakt starter fristen på tre år som utgangspunkt på det tidspunkt en har tilstrekkelig kunnskap om skaden og den ansvarlige.

  Disse hovedreglene har en rekke unntak. Felles for begge fristtyper er imidlertid at fristen som hovedregel først avbrytes ved stevning. Vurderer du et søksmål er derfor første skritt å avklare frister for søksmål, og å sørge for at fristene avbrytes i rett tid.

  I tvister som gjelder vedtak fra det offentlige eller vedtak fra generalforsamlingen i aksjeselskaper, er fristene gjennomgående vesentlig kortere. Det er i slike saker sentralt å vurdere frister raskt, og også å sikre seg at bevis kan innhentes og benyttes.

Se alle våre advokater

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema