Selskapsrett

Selskapsretten omfatter reglene for et selskaps fødsel, liv og død og er et kjerneområde innen forretningsjusen. Mye av vårt arbeid gjelder omorganiseringer, restruktureringer og regulering av forholdet mellom eiere og/eller kreditorer.

Vi behersker de ulike selskapsformer, som aksje- og allmennaksjeselskaper, samvirkeforetak, ansvarlige selskaper, interkommunale selskaper (IKS og KF) foreninger og stiftelser. Vi har erfaring med å utforme kontrakter, aksjonæravtaler, bistå i transaksjoner, håndtere og forebygge eierkonflikter, samt gi bistand i prosesser som berører både egen- og fremmedkapitalsiden. Vårt fokus retter seg mot små og mellomstore bedrifter, gjerne selskaper på vei mot notering, og våre advokatråd er forankret i vår kommersielle erfaring og kompetanse. Videre representerer vi privatpersoner og aksjonærer, samt det offentlige.

Selskapsrettslige spørsmål forutsetter i mange tilfeller betydelig innsikt i tilgrensende fagfelt slik som regnskapsrett, skatterett, arbeidsrett, offentlig rett, kontraktsrett og pengekravsrett. I Lynx Advokatfirma har vi lang og grundig erfaring med å finne gode løsninger som ivaretar våre klienters interesser innenfor kryssende regelsett.

Mange av reglene er ufravikelige, og konsekvensene av feil kan være store. Vi bistår derfor ofte styremedlemmer, aksjonærer, regnskapsførere og revisorer med en ekstern gjennomgang (Second opinion) i selskapsrettslige spørsmål. Vi har gjennomarbeidede rutiner for stiftelse av selskaper, aksjonæravtaler, fusjoner, fisjoner og andre omdanninger.

Se alle våre advokater

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema