Skatt og avgift

Lynx advokatfirma gir kvalifiserte, forsvarlige og lønnsomme råd om alle spørsmål knyttet til skatt og avgift. Vi har omfattende erfaring med å løse tvister i og utenfor rettsapparatet til beste for våre klienter.

Skatte- og avgiftsregler er krevende, og krever også strategisk overblikk og forvaltningsrettslig innsikt. Bruk av spesialister som kjenner reglene og raskt går til kjernen av problemstillingen er kostnadsbesparende.

Våre skatteadvokater har omfattende og bred erfaring fra skatteetaten, Økokrim, revisjonsselskap og forretningsjuridisk virksomhet. Vi behersker også tilgrensende rettsområder som regnskap og revisjon, selskapsrett og kontraktsrett. Spesialisert og helhetlig forståelse av flere rettsområder er ofte avgjørende for å sikre gode og forsvarlige skatteløsninger.

For å løse skatterettslige problemstillinger kreves som regel også undersøkelser av de faktiske forhold. Vi har over mange år samlet og systematisert et betydelig kildegrunnlag. Vår metodikk og erfaring sikrer at kartlegging av fakta og innhenting av dokumentasjon gjøres strukturert og effektivt. Dette er et fortrinn, spesielt i omfattende og kompliserte saker.

Selv om alle saker er unike vil erfaring med tilsvarende saker hjelpe oss med å løse din sak på en effektiv måte og med høy kvalitet.

Skatteblogg

Lynx Advokatfirmas skatteblogg inneholder ytterligere informasjon om skatterådgivning og avgift, samt noen utvalgte nyheter vi mener bør kommenteres. Les skattebloggen her; http://skatt.lynxlaw.no/.

Se alle våre advokater

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema