Forbrukervern

Barne- og familiedepartementet har vedtatt forskrift om utmåling av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på markedsføringsloven, angrerettloven, pakkereiseloven og åpenhetsloven.

Forskrift om utmåling av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr

Etter forskriften kan det ilegges overtredelsesgebyr på inntil fire prosent av den næringsdrivendes årsomsetning eller inntil 25 millioner kroner, der det høyeste beløpet anvendes.

Forskriften utgjør et ledd i gjennomføringen av EUs moderniseringsdirektiv og utgjør et virkemiddel med hensyn til styrking av forbrukervern og beskyttelse av enkeltindividet.

Vedrørende brudd på forbrukerrettigheter kan det dermed ventes en økning i gebyrnivået, spesielt ved alvorlige og gjentakende brudd.

Når vi når 1. juli 2023 er et år siden åpenhetsloven ble innført, og de berørte virksomhetene skal ha publisert redegjørelser. Vi kan derfor også vente at de første gebyrene for manglende etterlevelse av åpenhetsloven blir utstedt i løpet av 2023.

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema