Fordypningskurs om EØS-konkurranserett og offentlige selskapsformer

Advokat Hanne S. Torkelsen i LYNX Advokatfirma foreleser for Juristenes Utdanningssenter sitt fordypningskurs 26. februar om eneretter og kompensasjon til offentlige foretak. Kommuner, kommunale foretak og interkommunale selskaper må ta særlige hensyn når de opptrer i markedet, foretar anskaffelser og driver forretningsmessig aktivitet. Det er lett å trå feil, og konsekvensene kan bety mye ekstraarbeid og i verste fall økonomisk ansvar.

Kommuner, kommunale foretak og interkommunale selskaper må ta særlige hensyn når de opptrer i markedet, foretar anskaffelser og driver forretningsmessig aktivitet. Regelverket endrer seg, og er dessverre til dels komplisert. Det er lett å trå feil, og konsekvensene kan bety mye ekstraarbeid og i verste fall økonomisk ansvar. Det er derfor lønnsomt på flere måter å være godt orientert i regelverket, og vite når man skal stoppe opp og se seg nærmere for før man tar neste steg. Påmeldingsfrist 29 Januar og program finner du her:

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema