Foredrag hos Norsk Forening for Prosjektledelse

Budskapet i foredraget er at prosjektledere må bruke kontrakten som et verktøy når de leder et prosjekt. For å gjøre foredraget mest mulig relevant har Kjell Steffner gjennomført intervjuer av prosjektledere, programledere og en kvalitetssikrer. Samtidig har Tekna gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot medlemmene i NFP.

19. april 2012 holder advokat Kjell Steffner foredrag på Norsk Forening for Prosjektledelse (NFP) Arena for prosjektledere. Konferansen avholdes på Grand Hotel.

Foredraget har tittelen «Kontrakten er prosjektlederens beste venn». Budskapet er at prosjektledere må bruke kontrakten som et verktøy når de leder et prosjekt. For å gjøre foredraget mest mulig relevant har Kjell Steffner gjennomført intervjuer av prosjektledere, programledere og en kvalitetssikrer. Samtidig har Tekna gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot medlemmene i NFP. Foredraget tar først og fremst for seg IKT-prosjekter.

Slide deck til foredraget ligger på Slideshare: http://www.slideshare.net/kjellsteffner/kontrakten-er-prosjektlederens-beste-venn

NFP er et forum for prosjektledere og andre som deltar i prosjektarbeid. Gjennom foreningen er du med å dele kunnskap og erfaringer i lokalavdelinger, fagseminarer, konferanser, temakvelder og medlemsblad etc.
Foreningen er tilknyttet Tekna (Teknisk- naturvitenskaplig forening).

 

Mer informasjon om NFP Arena for prosjektledere:

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema