Om oss

Lynx Advokatfirma tilbyr juridisk kompetanse på høyt nivå kombinert med praktisk kommersiell forståelse og tett oppfølging.

Vi ble valgt av Stortingets presidentskap til å delta i granskingen av stortingspensjonistene (08/09), av Eva Joly som uavhengige eksperter for påtalemyndigheten i deres etterforskning av bankkollapsen på Island (09/10) og av kontrollutvalget i Hamar Kommune til å granske utbyggingen Briskeby Stadion (10/11). Vi har en omfattende rammeavtale med Staten om å levere prosessfullmektig-tjenester i skattesaker og en tilsvarende rammeavtale med Forsvaret om rådgivning og kontraktsforhandlinger knyttet til offentlige anskaffelser.

Våre fagfelt dekker et stort område fra offentlige anskaffelser til det rent forretningsjuridiske som transaksjoner, selskap, bank- og finans, verdipapir og børs, kontrakt, skatt og avgift, regnskap, insolvens, immaterielle rettigheter og IKT. Innenfor disse kjerneområdene bistår vi med rådgivning, forhandlinger, compliance, arbeidstvister, erstatning, tvisteløsning og prosedyre.

Vi har et særlig fokus på sivile konsekvenser av straffbare handlinger som typisk aktualiseres ved granskinger, erstatningskrav mot styremedlemmer samt erstatning for korrupsjon og ved anbudskriminalitet.  Vi har de siste årene håndtert en rekke saker knyttet til styreansvar og gjennomført en serie svært krevende granskinger.  Vi har bygget opp et uavhengig, spesialisert og tverrfaglig kompetansemiljø som i tillegg til erfarne advokater omfatter spesialiserte revisorer og eksperter innen elektronisk bevissikring. Vi kjenner alle spilleregler for å gjennomføre en rettssikker og forsvarlig gransking. Vi foretar grundige undersøkelser og leverer rapporter med klare svar og respekt for involverte parter.  Vi gjennomfører også omfattende rettssaker basert på bred erfaring fra prosedyre i alle rettsinstanser.

Vi bistår forøvrig med strategisk og juridisk rådgiving, forhandlinger, arbeidsrett, tvisteløsning, prosedyre, betenkningsoppdrag, assistanse overfor offentlige myndigheter, compliance og anti-korrupsjonstiltak.

Vi har gode samarbeidspartnere over store deler av verden og kan dermed bistå raskt og effektivt ved oppdrag med internasjonale forgreninger, herunder internasjonale skatte- og avgiftsspørsmål.