Høyesterett ga Lynx medhold 2 ganger på 2 uker

I en sivil sak om uvarslet bevissikring slo Høyesterett 25. september i år fast at det kunne søkes i motpartens datafiler etter urettmessig ervervede kundelister med utgangspunkt i en kundeliste som en tidligere ansatt hos motparten hadde sikret.

I en sivil sak om uvarslet bevissikring slo Høyesterett 25. september i år fast at det kunne søkes i motpartens datafiler etter urettmessig ervervede kundelister med utgangspunkt i en kundeliste som en tidligere ansatt hos motparten hadde sikret.

I en sivil sak om søksmålskompetanse slo Høyesterett 7. oktober i år fast at styrets leder i et selskap som var under konkursbehandling ikke kunne anlegge sak på vegne av konkursboet.

Prosessfullmektig i begge saker var advokat Helge Skogseth Berg.

 

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema