IKT- og personvernlovutvalget i Advokatforeningen

Kjell Steffner er valgt inn i IKT- og personvernlovutvalget i Advokatforeningen.

Lovutvalget avgir høringsuttalelser for forslag til nye regler innen områdene IKT og personvern.

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema