Korrupsjonskontroll i realtid

Resultatene av dagens korrupsjonskontroll med bistandsmidler er magre sammenholdt med problemets størrelse. Bistanden kan lære av andre samfunnsområder der man tar ny teknologi og nye styringsverktøy i bruk for kontroll.

Resultatene av dagens korrupsjonskontroll med bistandsmidler er magre sammenholdt med problemets størrelse. Bistanden kan lære av andre samfunnsområder der man tar ny teknologi og nye styringsverktøy i bruk for kontroll, skriver artikkelforfatterne, Oda M. Myklebust, Sven Arild Andersen og Sverre Lilleng.

Se arikkelen i Bistandsaktuelt her. 

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema