LYNX utreder SLA for Europakommisjonen

Europakommisjonen har iverksatt en rekke tiltak for å sikre både utvikling og bruk av skytjenester i Europa. Vi hjelper nå kommisjonen med å utrede rettsregler som påvirker vilkår for tjenestenivå i Norge.

EU-kommisjonen har iverksatt en rekke tiltak for å sikre både utvikling og bruk av skytjenester i Europa. Tilgjengeligehet er et viktig element for leveranse av skytjenester. Tjenestenes tilgjengelighet, også kalt oppetid, angis i en tjenestenivåavtale / service level agreement (SLA).

I korte trekk kan en tjenestenivåavtale fungere slik at kunden betaler for en viss tilgjengelighet av tjenesten, for eksempel 98,5% tilgjengelighet utenom avtalte og varslede vedlikeholdsvindu. Dersom leverandøren ikke klarer å overholde det avtalte tjenestenivået utmåles en standardisert rabatt som krediteres på neste faktura. Rabatten øker med lengden av nedetiden.

Et av de fremtidige tiltakene Europakommisjonen har planlagt er å lage en EU-modell for SLA-vilkår for skytjenester, Cloud Service Level Agreement (CSLA). For det første vil en felles struktur for slike vilkår bidra til åpenhet og transparens. For det andre vil det være mulig å etablere sertifiseringsordninger som kan bidra til å øke tilliten til skytjenester.

Eksperter i hele Europa lager nå en studie over standardvilkår og ytelseskriterier i tjenestenivåavtaler for B2B-skytjenester («Standards terms and performance criteria in service level agreements for cloud computing services» – SMART 2013/0039). I Norge er det Lynx advokatfirma gjennomfører studien. Oppgaven består i å identifisere og beskrive:

  • Sentrale rettsregler som påvirker CSLA og deres innvirkning på CSLA
  • Rettspraksis som er relevant for tolkning av CSLA og innvirkning den kan ha på CSLA
  • Andre kilder som er relevant for CSLA, så som retningslinjer, anbefalinger, rundskriv utstedt av tilsynsmyndigheter og artikler publisert av relevante interessenter

Hvis du har synspunkter og oppfatninger som vi burde ha med i vår rapport, vil vi gjerne snakke med deg.

Google +

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema