Lynx vant bevissikringssak i Høyesterett

I saken ble det gjennomført uvarslet bevissikring ved hjelp av namsmann og dataspesialister. Motparten ble ikke hørt med sin innsigelse om at bevisene gjaldt forretningshemmeligheter.

Advokat Helge Skogseth Berg skriver i Finansavisen at avgjørelsen øker muligheten for å avklare om man har et godt grunnlag for sak før det tas ut stevning. I saken ble det gjennomført uvarslet bevissikring ved hjelp av namsmann og dataspesialister. Motparten ble ikke hørt med sin innsigelse om at bevisene gjaldt forretningshemmeligheter. Høyesterett fastlo at det ikke var nødvendig med sannsynlighetsovervekt for det krav bevisene skulle støtte. Alle bevis skal gjennomgås av rettsoppnevte sakkyndige før retten beslutter hva som skal utdeles.

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema