Camilla Undli administrerer kontoret og tar seg av den daglige driften.