Gry Merete Helgerud

Senioradvokat

Gry Merete Helgerud

Senioradvokat

Gry Merete Helgerud er skatteekspert. Hun har bred erfaring med gransking og arbeider daglig med rådgivning og tvisteløsning innenfor skatte- og avgiftsrett/økonomisk kriminalitet. Hun er spesialisert innenfor norsk og internasjonal bedrifts- og personbeskatning, skatteforvaltningsrett og spørsmål tilknyttet tilleggsskatt og menneskerettigheter (EMK).

Hun har også god kunnskap om tilknyttede fagområder som selskapsrett og regnskapsrett. Helgerud har bred erfaring med grensedragningen mellom ulike selskapsformer, som aksjeselskap, ideelle organisasjoner, offentlige foretak og den skattemessige betydningen dette har. Hun har også erfaring fra saker om styreansvar/erstatningskrav i tilknytning til skatt- og avgift.

Helgerud har bred erfaring med skatterett fra Skattedirektoratet og Skatt øst. I mange år har hun vært sentral i arbeidet med å utarbeide skatteetatens egen faghåndbok Lignings-ABC. Som leder hadde hun ansvar for produksjon og utgivelse av skatteetatens faginformasjon.

I skattekrimavdelingen i Skatt Øst har Helgerud håndtert store bokettersyn, skatteamnestier, tvistesaker og krevende rettsprosesser.

ARBEIDSERFARING

2015 - d.d.

Lynx Advokatfirma DA

Advokat

2013 - 2015

Lynx Advokatfirma DA

Advokatfullmektig

2008 - 2012

Skatt øst, avdeling skattekrim

Seniorskattejurist

2002 - 2007

Skattedirektoratet, seksjon for faginformasjon

Seksjonssjef

2001 - 2002

Skattedirektoratet, ABC-kontoret

Kontorsjef

1996 - 2001

Skattedirektoratet, ABC-kontoret/ Næringsbeskatningsseksjonen

Saksbehandler

UTDANNING

2005

Skattedirektoratet

Mentorprogram som adept

2003

Skattedirektoratet

Ledelsesprogram

1995

Universitetet i Oslo

Cand. Jur ,. Spesialfag skatterett

PROSJEKTER

2013

Granskning av spilloverganger

Norges Fotballforbund

2010

Erstatningskrav for skatt ved sivilt søksmål

Skatt øst – Skattekrim/Skattedirektoratet

2007

Skatteetatens intranett

Skattedirektoratet

2006 - 2007

Omorganisering av skatteetaten (ROS)

Skattedirektoratet

2001

Utarbeidelse av forskrift om elektronisk kommunikasjon

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

1999

Omorganisering av Skattedirektoratet

Skattedirektoratet

1997

Rettskildebase

Skatteetaten

PUBLIKASJONER

Skattyter fikk erstatning av staten etter feil

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema