Gry Merete Helgerud

advokat

 • advokatfullmektig Gry Merete Helgerud

  Email: gmh@lynx.law
  Tel.:    +47 915 54 284
  Språk: Norsk, engelsk

  Fagområder
  Skatt- og avgiftsrett
  Granskning
  Selskapsrett
  Menneskerettigheter i skatt og avgiftsrett (EMK)
  Gjeldsforhandling-skatt (lemping)
  Frivillig retting (skatteamnesti)

 • Gry Merete Helgerud er skatteekspert. Hun har spesialkompetanse innenfor norsk og internasjonal bedrifts- og personbeskatning. Hun arbeider hovedsakelig med granskning og rådgivning med problemstillinger innenfor skatte- og avgiftsrett, selskapsrett, regnskapsrett, ligningsforvaltningsrett, tilleggsskatt og menneskerettigheter (EMK). Gry har blant annet bred erfaring med grensedragningen mellom ulike selskapsformer, som aksjeselskap, ideelle organisasjoner, offentlige foretak og den skattemessige betydningen dette har. Hun har også erfaring fra saker om styreansvar/erstatning i tilknytning til skatt- og avgift.

  Gry har bred erfaring med skatterett fra Skattedirektoratet og Skatt øst. I mange år har hun vært sentral i arbeidet med å utarbeide skatteetatens egen faghåndbok Lignings-ABC. Som leder hadde hun ansvar for produksjon og utgivelse av skatteetatens faginformasjon.

  I skattekrimavdelingen i Skatt Øst har Helgerud håndtert store bokettersyn, skatteamnestier, tvistesaker og krevende rettsprosesser.

  Arbeidserfaring
  2015 – d. d. Advokat – LYNX Advokatfirma DA
  2013 – 2015 Advokatfullmektig – LYNX Advokatfirma DA
  2008 – 2012 Seniorskattejurist – Skatt Øst, avdeling for skattekrim
  2002 – 2007 Seksjonssjef – Skattedirektoratet, seksjon for faginformasjon
  2001 – 2002 Kontorsjef – Skattedirektoratet, ABC-kontoret
  1996 – 2001 Saksbehandler – Skattedirektoratet, ABC-kontoret/ Næringsbeskatning
  Utdanning
  1988 – 1995 Cand. Jur, spesialfag skatterett – Universitetet i Oslo
  1998 Offentlig rett, grunnfag – Universitetet I Oslo

This post is also available in: English