Hanne S. Torkelsen

Partner, advokat

 • advokat Hannes S. Torkelsen

  Epostht@lynx.law
  Tel
  .:   +47 97 04 16 24
  Språk
  : Norsk og engelsk

  Fagområder
  – Offentlige anskaffelser
  – Statsstøtte
  – Selskapsrett
  – Arbeidsrett
  – Miljørett


 • Hanne S. Torkelsen har oppdrag for privat og offentlig sektor, ulike organisasjoner og arbeider primært med konkurranserett, offentlige anskaffelser og statsstøtte, selskapsrett, arbeidsrett, energi- og miljørett, i tillegg til alminnelig forretningsjuss.

  Torkelsen bistår oppdragsgivere og leverandører med rådgivning innen offentlige anskaffelser. Hun har også erfaring med saker for EFTAs overvåkingsorgan (ESA) i saker om ulovlig statsstøtte og enerett. Hun benyttes ofte som foredragsholder om tema innen offentlige anskaffelser og statsstøtte, bl.a. for Juristenes Utdanningssenter. Hun deltar også i JUCs nettverk i offentlige anskaffelser.

  Torkelsen jobber også mye med forurensingsloven, og EUs rammeregulering på avfallssektoren. Hun har skrevet flere betenkninger innen området, blant annet om nærhetsprinsippet (principle of proximity) og avfallsbegrepet i EU-retten (concept of waste).

  Hun har i mange år bistått arbeidsgivere og arbeidstakere i forbindelse med nedbemanning og restrukturering/ virksomhetsoverdragelse, og har prosedert mange saker innen dette fagområdet, og for Arbeidsretten (kollektiv arbeidsrett). Hun har også erfaring med saker etter tjenestemannsloven.

  Hanne arbeider også med selskapsetableringer og omdanninger og har erfaring med ulike selskapsformer som aksjeselskap, samvirkeforetak (SA), interkommunale selskap (IKS) og kommunale foretak (KF).

  Prosjekter
  2010 – 2012 Varastyremedlem – IKA Kongsberg IKS
  2008 – 2012 Medlem og vara medlem – Statsnett brukerråd
  Arbeidserfaring
  2014 – d. d. Partner, advokat – LYNX Advokatfirma DA
  2013 – 2014 Partner, advokat – Advokatfirmaet Wahl-Larsen
  2011 – 2012 Partner, advokat – Torkelsen & Kinn DA
  2007 – 2011 Advokat – KS Bedrift
  2005 – 2007 Advokat – KS Advokatene, Kommunesektorens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
  1999 – 2005 Advokat – Advokatfirmaet Arntzen de Besche AS/Arntzen, Underland & Co
  1989 – 1999 Dommerfullmektig – Kragerø Sorenskriverembete
  1997 – 1998 Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Wiig & Co
  Utdanning
  1996 Cand Jur. – Universitetet i Bergen

  Publikasjoner

  The Law Reviews ‘ Norway chapter in The Aviation Law Review – Edition 5

  «How to Safeguard Procedural Rights and Apply the Market Economy Investor Principle (MEIP) in a Tender Process», Annotation on the Judgment of the EFTA Court of 27th January 2014 in Case E-1/13 Míla ehf v. EFTA Surveillance Authority, European State Aid Law Quarterly (EStAL 1/2015)

   

 • Siste fra Hanne:

This post is also available in: English