Helge Skogseth Berg

Partner, Advokat

Helge Skogseth Berg

Partner, Advokat

Helge Skogseth Berg arbeider mest med prosedyre innen det forretningsjuridiske området, men også med gransking og rådgivning.

Han har spesialkompetanse innen skatt og avgiftsrett, regnskapsrett og selskapsrett, og har siden 2006 prosedert godt over 60 skattesaker for domstolen. Han har omfattende erfaring med generasjonsskifter, styreansvar, profesjonsansvar, kontraktsrettslige tvister og det regulatoriske rammeverket for verdipapirmarkedet.

Arbeidsformen er målsøkende og analytisk. Han har en utpreget tverrfaglig forståelse, med evne til å gjennomgå og sortere store mengder informasjon for deretter å presentere kjernepunktene på en enkel, forståelig og forsvarlig måte.

Berg har ført en rekke krevende rettssaker for store klienter, og han kjennetegnes ved at saker som bringes inn for domstolene i det alt vesentlige vinnes. Bak dette ligger det grundige forberedelser og forutgående vurderinger av prosessrisiko. Berg har også deltatt i og ledet en rekke større og krevende granskinger og benyttes jevnlig som sakkyndig vitne.

ARBEIDSERFARING

2008 – d. d.

Lynx Advokatfirma DA

partner og advokat

2006 – d.d.

Universitetet i Oslo, juridisk fakultet

Sensor / universitetslektor

2009 – 2015

JUS

Fagutvalget for god virksomhetsstyring

2004 – 2007

Økokrim

Politiadvokat

2002 – 2004

Advokatfirmaet Thommessen

2000 – 2002

Arthur Andersen

UTDANNING

2006

Bevilling som statsautorisert revisor

2003

Bevilling som advokat

2000

Norges Handelshøyskole

Høyere revisorstudium

1999

Universitetet i Bergen

Cand. Jur.

PROSJEKTER

2008 - 2018

Prosessfullmektig

for Staten i skatte- og avgiftssaker (rammeavtale er nå avsluttet)

2014, 2016

Oppnevnt som advokat-aktor for Økokrim i Transocean saken

Økokrim

2013 – 2014

Gransking av styrets aksjeformidling i Stangeskovene AS

Rettsvesenet

2012 – 2013

Gransking av 1200 spilleroverganger

Norges Fotballforbund

2011 – 2012

Seiltur med familien rundt Nord-atlanteren

2010 – 2011

Gransking av utbyggingen av fotballstadion på Hamar

2009 – 2010

Gransking av den Islandske bankkollapsen i samarbeid med Eva Joly

Islandske stat

2008 – 2009

Sekretær for utvalget som gransket stortingspensjonistene

Stortingets presidentskap

PUBLIKASJONER

Kommunal gransking

Artikkelserie i Regnskap og Revisjon

Generasjonsskifte i familiebedrifter

Artikkel i Praktisk finans

Aksjeloven § 3-8

Medforfatter i artikkel i Regnskap og revisjon

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema