Kristine Jensen

Partner, Advokat

Kristine Jensen

Partner, Advokat

Kristine Jensen har spesialisert seg innen områdene selskapsrett, kontraktsrett, generasjonsskifte, verdipapirrett og prosedyre .

Innenfor selskapsrett er Jensen særlig spesialisert på styrets oppgaver og ansvar. Hun har bred erfaring med faktiske og rettslige undersøkelser av styrets arbeid, på oppdrag fra både aksjonærer og selskap. Videre har Jensen erfaring med større prosedyreoppdrag, herunder styreansvarssaker og skattesaker med særlig fokus på tilleggsskatt og menneskerettigheter.

Jensen har også fordypning i garantirett, petroleumskontrakter og selskapsrett fra Universitetet i Oslo. Hun har skrevet masteroppgaven «Styrets plikter når selskapets økonomi svekkes, herunder styrets handleplikt og plikten til å begjære oppbud».

ARBEIDSERFARING

2019 - d.d.

Lynx Advokatfirma DA

Partner

2016 - 2018

Lynx Advokatfirma DA

Advokat

2013 - 2015

Lynx Advokatfirma DA

Advokatfullmektig

2011

Kvale Advokatfirma DA

Trainee

UTDANNING

2013

Universitetet i Oslo

Master i rettsvitenskap

PUBLIKASJONER

Aksjeloven § 3-8, medforfatter i artikkel i Regnskap og revisjon

Styrets plikter når selskapet er insolvent

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema