Kristine Larneng

advokat

 • advokat Kristine Malm Larneng

  Email: kl@lynx.law
  Tel.:    +47 47 25 20 10
  Språk: Norsk, engelsk

  Fagområder
  – Skatterett
  – Arbeidsrett
  – Selskapsrett
  – Kontraktsrett


 • Kristine Larneng har bred forretningsjuridisk erfaring innenfor våre kompetanseområder. Hun er spesialisert innenfor kontraktsrett, selskapsrett og skatterett. Utover sine spesialområder arbeider hun jevnlig med offentlige anskaffelser og arbeidsrett.

  I tillegg til dette har hun omfattende erfaring med gransking, undersøkelser og tvister knyttet til mistanke om økonomisk kriminalitet.

  Kristine jobber daglig med rådgivning og tvisteløsning, herunder forhandlinger og prosedyre for domstolene. Hun bistår ofte med problemstillinger knyttet opp mot kontraksrettslige og selskapsrettslige problemstillinger, ofte fra et styreperspektiv. Kristine har bred erfaring fra styreverv og arbeid med organisasjoners rettsforhold. Hun håndterer også hyppig alle forhold ved avslutning av arbeidsforhold, både fra arbeidsgiver- og arbeidstaker siden.

  Prosjekter
  2012 Norges Fotballforbund – Granskningen av internasjonale spilleroverganger
  2009 – 2010 Islands påtalemyndighet og Eva Joly – Granskning av bankkollapsen på Island
  2008 – 2009 Stortingets presidentskap – Undersøkelsene av stortingspensjonister
  Arbeidserfaring
  2012 – d. d. Advokat – LYNX Advokatfirma DA
  2008 – 2012 Advokatfullmektig – LYNX Advokatfirma DA
  Utdanning
  2008 Master i rettsvitenskap – Universitetet i Oslo

This post is also available in: English