Ola Røthe

Partner, advokat

 • Emailor@lynx.law
  Tel.:   +47 90 18 36 20
  Språk: Norsk, engelsk

  Fagområder
  – Selskapsrett
  – Børs og verdipapirer
  – Kontraktsrett
  – Tvisteløsning og prosedyre


 • Ola Røthe har både juridisk og kommersiell bakgrunn.

  Frem til 1997 arbeidet han som advokat for den maritime næring internasjonalt. Praksisen omfattet kjøp og salg av skip, befraktning, forsikring, prosjekttilrettelegging og finansiering, samt forhandlinger, kontraktsskriving, tvister og prosedyre. I arbeidet inngikk styrearbeid, også i noterte selskaper og verdipapirhandelsforetak, og erfaring med selskapsrett, børs- og verdipapirhandelsrett, syndikering, prospektutstedelse og immaterialrett.

  Fra 1997 har Røthe praktisert som advokat ansatt i egen investerings- og rådgivningsvirksomhet. Virksomheten har omfattet arbeid med og deltagelse i finansielle plasseringer og produkter knyttet til unoterte og noterte selskaper i Norge og i utlandet, herunder i styrende roller i direkteinvesteringer innen shipping, offshore, eiendom, industri, IT og bioteknologi. Han har hatt særlig interesse for endringsprosesser med mandat fra eiere eller banker, samt finansielle restruktureringer Røthe har hatt verv som styremedlem og styreleder i flere selskaper notert på Oslo Børs.

  Ola Røthe gjenopptar praksis som advokat for eksterne klienter gjennom Lynx advokatfirma. Han tilbyr rådgivning og håndtering av juridiske problemstillinger og tvister, med en praktisk, pragmatisk og kommersielt orientert tilnærming og høy faglig standard og integritet, innen fagfeltene;

  • Selskapsrett, styrearbeid og -ansvar
  • Børs- og verdipapirer, børsnoteringer, due diligence
  • Avtaler og forhandlinger, tvisteløsning og prosedyre
  • Restruktureringer og insolvens
  • Internasjonale rettsforhold

  Praksisen er rettet særlig mot eiere, styret og ledere i små- og mellomstore, noterte så vel som unoterte, virksomheter med aktivitet i og utenfor Norge, samt utenlandske virksomheter i Norge.

  Arbeidserfaring
  2017– d. d. Partner, advokat – LYNX Advokatfirma DA
  1997 – 2017 Investor, advokat/rådgiver og styremedlem, virksomhet drevet gjennom egne selskaper
  1991 – 1997 Advokat og partner, Evensen & Co. Advokatfirma, Oslo
  1990 – 1991 Advokatfullmektig, Haugård Evensen og Kvale, Brede & Co. Oslo
  1988 – 1989 Dommerfullmektig, Nes Sorenskriverembete
  1987 – 1988 Advokatfullmektig, Wikborg, Rein & Co, advokatfirma, Oslo
  Utdanning
  1986 Cand Jur. – Universitetet i Oslo
 • Siste fra Ola: