Ola Røthe

Partner, Advokat

Ola Røthe

Partner, Advokat

Ola Røthe arbeidet i mange år som advokat, med fokus på den maritime næring. Kjøp og salg av skip, befraktning, forsikring, prosjekttilrettelegging og finansiering, samt forhandlinger, kontrakter, selskapsrett, tvister og prosedyre. Styrearbeid i noterte selskaper og verdipapirhandelsforetak. Erfaring med selskapsrett, børs- og verdipapirhandelsrett, egen- og fremmedkapitalfinansiering, prospektutstedelse og immaterialrett.

I de siste årene har han vært advokat i egen investerings- og rådgivningsvirksomhet. Erfaring fra arbeid med og deltagelse i finansielle plasseringer og produkter knyttet til unoterte og noterte selskaper, styrende roller i direkteinvesteringer innen shipping, offshore, eiendom, industri, IT og bioteknologi.  Arbeidet med endringsprosesser med mandat fra eiere eller banker og finansielle restruktureringer med vekt på representasjon av obligasjonseierinteresser. Styreverv i flere selskaper notert på Oslo Børs.

ARBEIDSERFARING

2017 - d.d.

Lynx Advokatfirma DA

Partner og advokat

1997 - 2017

Egne selskaper

Investor, rådgiver og styremedlem

1991 - 1997

Evensen & Co. Advokatfirma

Partner og advokat

1990 - 1991

Haugård Evensen og Kvale, Brede & Co.

Advokatfullmektig

1988 - 1989

Nes Sorenskriverembete

Dommerfullmektig

1987 - 1988

Wikborg, Rein & Co

Advokatfullmektig

UTDANNING

1986

Universitetet i Oslo

Cand. Jur.

VERV

2018 - d.d.

JOOL Markets AS

Styreleder

2017 - d.d.

Cleaves Securities AS

Syremedlem

PROSJEKTER

2017

Styreleder/Styremedlem, RTO/fortsatt notering på børs, EK-transaksjon

Hiddn Solutions ASA

2013 - 2017

Initiativtager, aksjonær og daglig leder, finansiell restrukturering av obligasjonseierinteresser

Oslo Marine Advisors AS

2005 - 2015

Styreleder og hovedeier. Offshore engineering, produksjon og eiendom

Mercur Maritime AS

2010 - 2013

Styreleder, finansielle og operative restruktureringer, salg av virksomheten

Eitzen Maritime Services ASA

2010 - 2013

Styremedlem

Jason Shipping ASA

2011 - 2012

Deltagelse i diverse ad hoc styringskomiteer for obligasjonseiere i shippingselskaper under finansiell restrukturering

2008 - 2012

Aksjonær og styreleder - salg av selskapets virksomhet

Netconnect ASA

2008 - 2012

Styreleder, biotech

NattoPharma ASA

2005 - 2012

Aksjonær og styreleder - aksjonær og styreleder, syndikering og finansiering

Inter Caribbean Maritime og Caribbean Sand and Stone

2006 - 2011

Aksjonær og styremedlem - teknisk drift og byggetilsyn skip

Nordic Maritime Services AS

2000 - 2007

Aksjonær og styreleder - eiendomskjøp i Sverige, PE transaksjon, refinansiering og salg av selskapet

Heimstaden AB

1999 - 2004

Styreleder, - salg av selskapet

Active 24 ASA

1999 - 2004

Aksjonær i Energy Zapoteca -prosjektselskap, omdannet til Songa Drilling asa, medgrunder av samme, salg av selskapet

Songa Drilling ASA

1997 - 2000

Aksjonær og daglig leder - ledet selskapet gjennom kapitalisering og listing på OSE

Natural ASA

Ta kontakt

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg innen en arbeidsdag.

Eller kontakt en advokat direkte

Kontaktskjema