Per Steinar Dyb Ringstad

Partner, advokat

 • advokat Per Steinar Dyb Ringstad

  Emailpsdr@lynx.law
  Tel.:    +47 99 27 65 10
  Språk: Norsk og engelsk

  Fagområder
  – Norsk og internasjonal skatterett
  – Selskapsrett
  – Kontraktsrett
  – Gjeldsforhandlinger
  – Styrearbeid


 • Per Steinar Dyb Ringstad har bred erfaring innenfor norsk og internasjonal bedrifts- og personbeskatning, selskapsrett, generasjonsskifter, ligningsforvaltningsrett, regnskap, gjeldsforhandlinger, styrearbeid og kontraktsrett. Han har skrevet en rekke artikler innenfor skatterett, og han har studert 1 år ved Skatteetatskolen.

  Han bistår private bedrifter, personer, det offentlige og frivillige organisasjoner med rådgivning slik som omorganiseringer av selskaper, fusjon og oppkjøp, aksjonæravtaler, arbeidsutleie, klage over ligningen, bokettersyn eller henvendelser fra skatteetaten, utarbeidelse av selvangivelser for selskaper og personer og all rapportering til det offentlige, skatterådgivning, skattesaker for domstolene, skattemessig behandling av immaterielle verdier, artistskatt, stiftelse av selskaper, kapitalforhøyelser mv, merverdiavgift, generasjonsskifter, styrearbeid og gjeldsrådgivning og andre saker og transaksjoner hvor en vurdering av skatt, avgift eller selskapsrettslige forhold er påkrevd.

  Prosjekter
  Kursholder innen sine fagområder
  Foreleser Juridisk Fakultet – Universitetet i Oslo
  Styreverv i mange selskaper
  Arbeidserfaring
  2007 – d. d. Partner, advokat – LYNX Advokatfirma DA
  2006 – 2007 Advokat – Advokat Per Steinar Dyb Ringstad
  2004 – 2006 Advokat – Advokatfirmaet Grenland DA
  2000 – 2004 Advokat – KPMG Law Advokatfirma DA
  1997 – 2000 Saksbehandler – Nedre Romerike likningskontor
  Utdanning
  1999 Skatteetatskolen i Oslo
  1997 Cand. Jur. – Universitetet i Bergen
  1997 Spesialfag skatterett
 • Siste fra Per Steinar:

 

This post is also available in: English